Hlavní obsah

entreprise [ɑ̃tʀəpʀiz]

Vyskytuje se v

courage: entreprendre qqch avec couragepodniknout co s chutí

absorber: Une entreprise qui en a absorbé une autre.Společnost, která pohltila jinou.

créer: créer une entreprisezaložit podnik

entreprise: monter une entreprisevybudovat podnik

jídelna: cantine d'entreprise/scolaireškolní/závodní jídelna

schůze: réunion d'entreprisezávodní schůze

státní: entreprise publiquestátní podnik

zahájit: entreprendre un procès contre qqnzahájit proti komu soudní řízení

závodní: cantine d'une entreprisezávodní jídelna

plést se: entreprendre sur le métier de qqnplést se komu do řemesla

comité: comité d'entreprisezávodní výbor