Hlavní obsah

sang [sɑ̃]

Podstatné jméno mužské

  1. krevcirculation du sangkrevní oběhprise de sangodběr krve
  2. zast., kniž.krev, rodina

Vyskytuje se v

crime: crime (de sang)vražda

donneur: donneur de sangdárce krve

effusion: effusion de sangprolití krve, krveprolití

prise: prise de sangodběr krve

artériel: sang artériel(okysličená) arteriální krev

caillot: caillot de sangkrevní sraženina

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

fleuve: fleuve de sangpotok krve

flot: flot de sangproud krve

flux: flux de sangkrvácení

froid: à sang froidstudenokrevný

jusque: se gratter jusqu'au sangškrábat se do krve

mare: mare de sangtratoliště krve

moucher: moucher du sangsmrkat krev

noyer: noyer une révolte dans le sangkrvavě potlačit vzpouru

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

avide: bás. avide de sangkrvelačný, krvežíznivý

bleu: sang bleumodrá krev šlechtická

figer: L'effroi me fige le sang.Krev mi hrůzou tuhne v žilách.

pinte: se payer une pinte de bon sangdobře se bavit, rozšoupnout se

sang-froid: perdre son sang-froidztratit hlavu

suer: suer sang et eaupotit krev

tourner: tourner le sanghnout žlučí, naštvat

veine: avoir du sang dans les veinesmít oheň v těle

verser: verser son sang pour qqn/qqchobětovat život, padnout za koho/co

banka: krevní bankabanque du sang

čistokrevný: čistokrevný kůň(cheval) pur-sang

dárce: dárce krvedonneur de sang

hladina: hladina alkoholu v krvitaux d'alcool dans le sang

chladnokrevně: udělat co chladnokrevněfaire qqch avec sang-froid

krev: odběr krveprise de sang

krev: dárce krvedonneur de sang

mrtvice: med. mozková mrtvicecongestion cérébrale, transport au cerveau, přen. coup de sang

odběr: odběr krveprise de sang

srážlivost: med. srážlivost krvecoagulabilité du sang

škrábat: škrábat se do krvese gratter jusqu'au sang

univerzální: med. univerzální dárce krvedonneur de sang universel

hlava: zachovat si chladnou hlavugarder/conserver son sang-froid

jezero: jezero krvelac de sang

krev: vlít komu novou krev do žilinfuser un sang nouveau à qqn

krev: mít co v krviavoir qqch dans le sang

lázeň: krvavá lázeňbain de sang

modrý: mít modrou krevavoir le sang bleu, être de sang noble

prolít: prolít (svou) krev za coverser son sang pour qqch

ztuhnout: Hrůzou mu ztuhla krev v žilách.L'horreur lui a figé le sang dans les veines.

žíla: Tuhne mi krev v žilách.Mon sang dans mes veines se glace.