Hlavní obsah

krev

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) sang mtransfúze krveperfusion f sanguineodběr krveprise f de sangdárce krvedonneur m de sang
  2. (povaha) sang m, caractère m
  3. (pokrevní příbuzní) sang m, origine f

Vyskytuje se v

dárce: dárce krvedonneur de sang

hladina: hladina alkoholu v krvitaux d'alcool dans le sang

odběr: odběr krveprise de sang

otrava: med. otrava krvesepticémie

srážlivost: med. srážlivost krvecoagulabilité du sang

škrábat: škrábat se do krvese gratter jusqu'au sang

univerzální: med. univerzální dárce krvedonneur de sang universel

jezero: jezero krvelac de sang

modrý: mít modrou krevavoir le sang bleu, être de sang noble

prolít: prolít (svou) krev za coverser son sang pour qqch

ztuhnout: Hrůzou mu ztuhla krev v žilách.L'horreur lui a figé le sang dans les veines.

žíla: Tuhne mi krev v žilách.Mon sang dans mes veines se glace.

artériel: (okysličená) arteriální krevsang artériel

corps: tělo a krev Páněle corps et le sang du Christ

fleuve: potok krvefleuve de sang

flot: proud krveflot de sang

jusque: škrábat se do krvese gratter jusqu'au sang

mare: tratoliště krvemare de sang

moucher: smrkat krevmoucher du sang

sang: odběr krveprise de sang

appétissant: žena krev a mlíkohovor. femme appétissante

bleu: modrá krev šlechtickásang bleu

figer: Krev mi hrůzou tuhne v žilách.L'effroi me fige le sang.

suer: potit krevsuer sang et eau

krev: transfúze krveperfusion sanguine