Hlavní obsah

krev

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) sang mtransfúze krveperfusion f sanguineodběr krveprise f de sangvzít komu krevfaire une prise à qqndárce krvedonneur m de sang
  2. (povaha) sang m, caractère m
  3. (pokrevní příbuzní) sang m, origine f

Vyskytuje se v

dárce: dárce krvedonneur de sang

hladina: hladina alkoholu v krvitaux d'alcool dans le sang

hladina: hladina cukru v krviglycémie

odběr: odběr krveprise de sang

otrava: med. otrava krvesepticémie

srážlivost: med. srážlivost krvecoagulabilité du sang

škrábat: škrábat se do krvese gratter jusqu'au sang

univerzální: med. univerzální dárce krvedonneur de sang universel

jezero: jezero krvelac de sang

modrý: mít modrou krevavoir le sang bleu, être de sang noble

prolít: prolít (svou) krev za coverser son sang pour qqch

ztuhnout: Hrůzou mu ztuhla krev v žilách.L'horreur lui a figé le sang dans les veines.

žíla: Tuhne mi krev v žilách.Mon sang dans mes veines se glace.

artériel: sang artériel(okysličená) arteriální krev

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

fleuve: fleuve de sangpotok krve

flot: flot de sangproud krve

jusque: se gratter jusqu'au sangškrábat se do krve

mare: mare de sangtratoliště krve

moucher: moucher du sangsmrkat krev

sang: prise de sangodběr krve

appétissant: hovor. femme appétissantežena krev a mlíko

bleu: sang bleumodrá krev šlechtická

figer: L'effroi me fige le sang.Krev mi hrůzou tuhne v žilách.

sang: avoir qqch dans le sangmít co v krvi

sang: avoir le sang chaudmít horkou krev

suer: suer sang et eaupotit krev