Hlavní obsah

sang [sɑ̃]

Podstatné jméno mužské

  1. krevcirculation du sangkrevní oběhprise de sangodběr krve
  2. zast., kniž.krev, rodina

Vyskytuje se v

crime: crime (de sang)vražda

donneur: donneur de sangdárce krve

effusion: effusion de sangprolití krve, krveprolití

prise: prise de sangodběr krve

artériel: sang artériel(okysličená) arteriální krev

caillot: caillot de sangkrevní sraženina

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

fleuve: fleuve de sangpotok krve

flot: flot de sangproud krve

flux: flux de sangkrvácení

froid: à sang froidstudenokrevný

jusque: se gratter jusqu'au sangškrábat se do krve

mare: mare de sangtratoliště krve

moucher: moucher du sangsmrkat krev

noyer: noyer une révolte dans le sangkrvavě potlačit vzpouru

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

avide: bás. avide de sangkrvelačný, krvežíznivý

bleu: sang bleumodrá krev šlechtická

figer: L'effroi me fige le sang.Krev mi hrůzou tuhne v žilách.

pinte: se payer une pinte de bon sangdobře se bavit, rozšoupnout se

sang-froid: perdre son sang-froidztratit hlavu

suer: suer sang et eaupotit krev

tourner: tourner le sanghnout žlučí, naštvat

veine: avoir du sang dans les veinesmít oheň v těle

verser: verser son sang pour qqn/qqchobětovat život, padnout za koho/co