Hlavní obsah

noyer [nwaje]

Tranzitivní sloveso

  1. (u)topit
  2. zaplavit, zatopit, potopit
  3. noyer une révolte dans le sangkrvavě potlačit vzpourunoyer son chagrin dans l'alcoolutápět žal v alkoholu
  4. zapustit
  5. archit.zalít do betonu ap., zazdí(va)t

Vyskytuje se v

bouche-à-bouche: faire le bouche-à-bouche à un noyédávat utonulému umělé dýchání

périr: périr noyéutonout

accuser: Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

noyé: être noyé dans qqchtopit se v čem v dluzích, být ztracen, nevědět si rady

div: Il a failli/manqué de se noyer.Div že se neutopil.

lžíce: noyer qqn dans un verre d'eauutopit koho na lžíci vody

noyer: noyer une révolte dans le sangkrvavě potlačit vzpouru