Hlavní obsah

accuser [akyze]

Vyskytuje se v

accuser: s'accuserde qqch obviňovat se, vyzn(áv)at se z čeho, přizn(áv)at se k čemu

réception: accusé/avis de réceptionpotvrzení o přijetí zásilky

défendre: défendre un accuséhájit obžalovaného

excuser: Qui s'excuse s'accuse.Kdo se omlouvá, vinným se shledává.

korupce: accuser qqn de corruptionobvinit koho z korupce

křivě: calomnier, accuser faussementkřivě obvinit

lavice: banc des accuséslavice obžalovaných

obhájce: donner un défenseur à un accusépřidělit obhájce obviněnému

obviněný: donner un défenseur à un accusépřidělit obhájce obviněnému

obžalovat: être accusé d'un délitbýt obžalován ze zločinu

potvrdit: accuser réception d'une lettrepotvrdit příjem dopisu

přidělit: donner un défenseur à un accusépřidělit obhájce obviněnému

stvrzenka: accusé de réceptionstvrzenka o převzetí

accusé: accusé de réceptionpotvrzení příjmu, stvrzenka