Hlavní obsah

accuser [akyze]

Vyskytuje se v

accusé: accusé de réceptionpotvrzení příjmu, stvrzenka

réception: accusé/avis de réceptionpotvrzení o přijetí zásilky

défendre: défendre un accuséhájit obžalovaného

excuser: Qui s'excuse s'accuse.Kdo se omlouvá, vinným se shledává.

korupce: obvinit koho z korupceaccuser qqn de corruption

křivě: křivě obvinitcalomnier, accuser faussement

lavice: lavice obžalovanýchbanc des accusés

obhájce: přidělit obhájce obviněnémudonner un défenseur à un accusé

obviněný: přidělit obhájce obviněnémudonner un défenseur à un accusé

obžalovat: být obžalován ze zločinuêtre accusé d'un délit

potvrdit: potvrdit příjem dopisuaccuser réception d'une lettre

přidělit: přidělit obhájce obviněnémudonner un défenseur à un accusé

stvrzenka: stvrzenka o převzetíaccusé de réception