Hlavní obsah

charger [ʃaʀʒe]

Tranzitivní sloveso

 1. qqn/qqch naložit komu, na koho/co náklademcharger à l'excèspřetížit
 2. qqch sur qqch naložit co kam náklad
 3. nabí(je)t zbraň
 4. (na)plnit pračku ap.
 5. fyz.nabí(je)t baterii ap.
 6. výp.nahrát, stáhnout, uložit (soubor) do paměti
 7. qqch de qqch přeplnit, přetížit, zatížit co čímcharger une table de metszaplnit stůl jídlem
 8. se charger de qqch naložit (si) na sebe co náklad
 9. se charger hovor.nastřelit se, našít se, najet se zdrogovat
 10. qqn/qqch de qqch obtížit koho/co čím, uvalit co na koho
 11. qqn de qqch uložit komu co, pověřit koho čím
 12. se charger de qqn/qqch vzít si na starost koho/co, ujmout se koho/čeho

Vyskytuje se v

charger: se chargerde qqch naložit (si) na sebe co náklad

femme: femme de chargehospodyně najatá

prise: prise en chargezaopatření, převzetí do péče

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

charge: ployer sous la charge de qqchprohýbat se pod tíhou čeho

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

explosif: charge d'explosiftrhavinová nálož

fiscal: charges fiscalesdaňové zatížení

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

revanche: à charge de revanchena oplátku

utile: tech. charge utile d'un véhiculeužitečné zatížení vozidla

camion: charger/décharger un camionnaložit/vyložit kamion

navire: navire de chargenákladná loď

répartir: répartir les chargesrozdělit náklady

cenný: lettre chargéecenné psaní

dovolený: charge admissibledovolené zatížení

důkaz: réunir des charges contre qqnshromáždit důkazy proti komu

duše: charge d'âmepéče o duši

mrtvý: ekon. charge morte, tech. poids mortmrtvá váha

na: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

náboj: charge positivekladný náboj

náklad: à la charge de qqnna náklady koho

program: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

revanš: à charge de revanchena revanš

těžký: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

tíha: sous le poids/la charge de qqchpod tíhou čeho

zatížení: charge totale/admissible/maximumcelkové/dovolené/maximální zatížení

žaludek: avoir l'estomac chargémít těžko v žaludku

dopis: lettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoidoporučený/obchodní/cenný/průvodní dopis

zařídit: Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).O to se nestarejte, já to zařídím.

chargé: chargé/-ée de missionzástupce/zástupkyně, reprezentant/reprezentantka