Hlavní obsah

charger [ʃaʀʒe]

Tranzitivní sloveso

 1. qqn/qqch naložit komu, na koho/co náklademcharger à l'excèspřetížit
 2. qqch sur qqch naložit co kam náklad
 3. nabí(je)t zbraň
 4. (na)plnit pračku ap.
 5. fyz.nabí(je)t baterii ap.
 6. výp.nahrát, stáhnout, uložit (soubor) do paměti
 7. qqch de qqch přeplnit, přetížit, zatížit co čímcharger une table de metszaplnit stůl jídlem
 8. se charger de qqch naložit (si) na sebe co náklad
 9. se charger hovor.nastřelit se, našít se, najet se zdrogovat
 10. qqn/qqch de qqch obtížit koho/co čím, uvalit co na koho
 11. qqn de qqch uložit komu co, pověřit koho čím
 12. se charger de qqn/qqch vzít si na starost koho/co, ujmout se koho/čeho

Vyskytuje se v

chargé: chargé/-ée de missionzástupce/zástupkyně, reprezentant/reprezentantka

femme: femme de chargehospodyně najatá

prise: prise en chargezaopatření, převzetí do péče

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

charge: ployer sous la charge de qqchprohýbat se pod tíhou čeho

charge: bête de chargesoumar

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

charge: courant de chargenabíjecí proud

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

charge: être à chargebýt na obtíž

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

charge: faire la charge de qqn(z)karikovat koho

chargé: lettre chargéecenné psaní

chargé: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

chargé: langue chargéepotažený jazyk

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

explosif: charge d'explosiftrhavinová nálož

fiscal: charges fiscalesdaňové zatížení

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

revanche: à charge de revanchena oplátku

utile: tech. charge utile d'un véhiculeužitečné zatížení vozidla

camion: charger/décharger un camionnaložit/vyložit kamion

navire: navire de chargenákladná loď

répartir: répartir les chargesrozdělit náklady

charge: à charge de revanchena revanš, na oplátku

charge: avoir charge d'âme de qqnbýt zodpovědný, mít zodpovědnost za koho

chargé: ciel chargé de nuagesnebe pokryté mraky