Hlavní obsah

couvrir [kuvʀiʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. krýt, pokrý(va)t náklady, signálem ap., přikrý(va)tcouvrir un toit de tuilespokrýt střechu taškami
  2. qqn/qqch de qqch zahrnout, zasypat koho/co čímcouvrir une tombe de fleurszasypat hrob květinami
  3. teple obléci, zahalit dítě ap.
  4. (za)halit, skrý(va)t, zakrý(va)t
  5. krýt, přehlušit zvukově
  6. qqn/qqch krýt střelnou zbraní ap., (o)chránit koho/co bránitcouvrir qqn de son corpskrýt koho tělem
  7. ekon., fin.(po)krýt, (u)hraditcouvrir les fraispokrýt náklady
  8. urazit vzdálenost ap.

Vyskytuje se v

couvert: à couvert (de)qqn/qqch v úkrytu, v bezpečí před kým/čím

couvert: sous le couvert deqqn jménem, z moci, pod záštitou koho

buée: vitres couvertes de buéezamžená okna

découvert: couvrir un découvertvyrovnat předispozici

dépense: couvrir les dépensespokrý(va)t náklady

lamelle: lamelle (couvre-objet)krycí sklíčko mikroskopu

couvert: à couvert de la pluiev úkrytu před deštěm

couvert: à couvert de l'ennemiv bezpečí před nepřítelem

couvert: avoir toujours son couvert mis chez qqnbýt u koho vždy vítaným hostem

mot: parler à mots couvertsmluvit v narážkách

hala: (krytá) sportovní halastade couvert

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

krycí: krycí sklíčko mikroskopulamelle couvre-objet

krytý: krytý šekchèque couvert

náklad: pokrý(va)t nákladycouvrir les dépenses

oblačný: meteor. oblačné počasítemps couvert

obloha: zamračená/zatažená oblohaciel couvert

ostuda: udělat komu ostuducouvrir qqn de honte

pojištěný: být pojištěný proti krádežiêtre couvert contre le vol

sklíčko: odb. mikroskopu krycí sklíčkolamelle couvre-objet

krytý: krytý bazénpiscine couverte

zahalený: zahalený tajemstvímcouvert de mystère

zamluvit: zamluvit si dvě místa v restauraciretenir deux couverts au restaurant

zatáhnout se: Obloha se zatáhla.Le ciel s'est couvert.

zataženo: Je zataženo.Le temps est couvert., Il fait gris.

polibek: zasypat koho polibkycouvrir qqn de baisers

překlenout: Letadla překlenula vzdálenosti.Les avions ont couvert/franchi les distances.

špína: házet na koho špínucouvrir qqn de boue, colporter des ragots sur qqn

uřezat: přen. uříznout si ostuduse couvrir de honte