Hlavní obsah

couvrir [kuvʀiʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. krýt, pokrý(va)t náklady, signálem ap., přikrý(va)tcouvrir un toit de tuilespokrýt střechu taškami
  2. qqn/qqch de qqch zahrnout, zasypat koho/co čímcouvrir une tombe de fleurszasypat hrob květinami
  3. teple obléci, zahalit dítě ap.
  4. (za)halit, skrý(va)t, zakrý(va)t
  5. krýt, přehlušit zvukově
  6. qqn/qqch krýt střelnou zbraní ap., (o)chránit koho/co bránitcouvrir qqn de son corpskrýt koho tělem
  7. ekon., fin.(po)krýt, (u)hraditcouvrir les fraispokrýt náklady
  8. urazit vzdálenost ap.

Vyskytuje se v

buée: vitres couvertes de buéezamžená okna

découvert: couvrir un découvertvyrovnat předispozici

dépense: couvrir les dépensespokrý(va)t náklady

lamelle: lamelle (couvre-objet)krycí sklíčko mikroskopu

couvrir: couvrir un toit de tuilespokrýt střechu taškami

mot: parler à mots couvertsmluvit v narážkách

hala: stade couvert(krytá) sportovní hala

klobouk: rester couvertnechat (si) klobouk na hlavě

krycí: lamelle couvre-objetkrycí sklíčko mikroskopu

krytý: chèque couvertkrytý šek

náklad: couvrir les dépensespokrý(va)t náklady

oblačný: temps couvertmeteor. oblačné počasí

obloha: ciel couvertzamračená/zatažená obloha

ostuda: couvrir qqn de honteudělat komu ostudu

pojištěný: être couvert contre le volbýt pojištěný proti krádeži

sklíčko: lamelle couvre-objetodb. mikroskopu krycí sklíčko

zahalený: couvert de mystèrezahalený tajemstvím

zamluvit: retenir deux couverts au restaurantzamluvit si dvě místa v restauraci

zatáhnout se: Le ciel s'est couvert.Obloha se zatáhla.

zataženo: Le temps est couvert., Il fait gris.Je zataženo.

polibek: couvrir qqn de baiserszasypat koho polibky

překlenout: Les avions ont couvert/franchi les distances.Letadla překlenula vzdálenosti.

špína: couvrir qqn de boue, colporter des ragots sur qqnházet na koho špínu

uřezat: se couvrir de hontepřen. uříznout si ostudu

couvert: à couvert (de)qqn/qqch v úkrytu, v bezpečí před kým/čím