Hlavní obsah

náklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zátěž, břemeno) charge f, fardeau m, chargement mvyložit náklad z čehodécharger qqch
  2. náklady (výdaje) frais m pl, coût m, dépenses f plživotní nákladyprix/coût de la viepokrý(va)t nákladycouvrir les dépensesna náklady kohoà la charge de qqnna vaše nákladyà vos frais
  3. (počet výtisků) tirage mnoviny s velkým náklademjournal m à gros tirage

Vyskytuje se v

fixní: ekon. fixní nákladyfrais fixes

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

cargo: cargo mixte= loď pro dopravu nákladů i osob

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

convoi: convoi exceptionnelmimořádný náklad

coûtant: prix coûtantvýrobní cena, cena rovnající se nákladům

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

déduire: déduire ses fraisodečíst si náklady

dépense: couvrir les dépensespokrý(va)t náklady

divers: frais diversrůzné náklady

exceptionnel: convoi exceptionnelnadměrný náklad

frais: faux fraisnepředvídané náklady

indice: indice du coût de la vieindex životních nákladů

couvrir: couvrir les fraispokrýt náklady

répartir: répartir les chargesrozdělit náklady

sous-évaluer: sous-évaluer les coûts de productionpodhodnotit výrobní náklady