Hlavní obsah

mot [mo]

Vyskytuje se v

částice: mot de liaisonspojovací částice

heslo: mot de passe, mdp , clé d'accèsvýp. přístupové heslo

hledat: chercher ses motshledat slova

hrudka: motte de beurrehrudka másla

hříčka: jeu de motsslovní hříčka

legrace: toujours avoir le mot pour rirebýt samá legrace

lidový: mots populaireslidové výrazy

mlčení: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

obvyklý: prononciation usuelle d'un motobvyklá výslovnost slova

odstín: nuances sémantiques d'un motvýznamové odstíny slova

opačný: mots de sens opposéslova opačného významu

písmeno: lettre initiale (d'un mot)počáteční písmeno (slova)

podobný: mots de sens procheslova podobného významu

přejatý: mot d'empruntling. přejaté slovo

přístupový: mot de passepřístupové heslo

původ: mot d'origine étrangèreling. slovo cizího původu

slovo: mot d'empruntpřejaté slovo

smysl: sens large/restreint d'un motširší/užší smysl slova

ucho: glisser un mot à l'oreille de qqnpošeptat komu do ucha

úzký: sens restreint d'un motužší smysl slova

vstupní: mot de passevýp. vstupní heslo

výraz: mot familier/populaire/argotiquehovorový/lidový/slangový výraz

význam: mots de sens opposé/contraireslova opačného významu

za: prendre qqn au motvzít koho za slovo

hlesnout: ne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufterani nehlesnout

nespisovný: mots populairesnespisovná slova

ten, ta, to: Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.

vložit: Insérez le mot de passe.Vložte heslo.

vyjádření: selon ses propres motspodle vlastního vyjádření

znamenat: Que veut dire ce mot ?Co to slovo znamená?

ani: Pas un mot !, Motus et bouche cousue !Ani muk!

brát: prendre qqn au motbrát koho za slovo

chytat: prendre qqn au motchytat koho za slovo

jazyk: avoir un mot sur le bout de la languemít slovo na jazyku

polknout: escamoter un motpolknout slovo

poslední: avoir le dernier motmít poslední slovo

servítek: agir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambagesnebrat si servítky

souhlasit: Qui ne dit mot consent.pořek. Kdo mlčí, souhlasí.

trocha, troška: placer un motpřijít se svou troškou do mlýna

vyrazit: ne pas arracher un seul mot à qqnnevyrazit z koho ani slovo

composé: ling. mot composésložené slovo

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

énigme: mot de l'énigmerozřešení záhady, hádanky

excuse: mot d'excuseomluvenka

glisser: glisser un mot à l'oreille de qqnzašeptat komu do ucha

gros: gros motshrubosti, sprostoty, nadávky

grossier: mot grossierhrubé slovo

initial: lettre initiale d'un motpočáteční písmeno slova

jeu: jeu de motsslovní hříčka, kalambúr

malheureux: avoir un mot malheureuxpoužít nevhodné slovo

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mot: en disant ces motsse slovy

motte: motte de beurrehrudka másla

outil: mot-outilgramatické slovo

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

sans: sans mot direbeze slova

à: à ces motspři těch(to) slovech

barrer: barrer un motpřeškrtnout slovo

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

construction: construction d'un motstavba slova

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

dire: sans mot direbeze slov(a), mlčky

manquer: Les mots me manquent.Nemám slov.

mer: mer de motszáplava slov

ordre: ordre des motsslovosled, pořádek slov

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

consentir: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

croisé: mots croiséskřížovka

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

souffler: ne pas souffler motani nemuknout

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně