Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (na konci v pořadí) dernier/-ière, terminal/-ale , final/-ale círk. poslední pomazáníextrême-onction fdoprovodit koho na poslední cestěaccompagner qqn à sa dernière demeurebýt v posledním taženíêtre à sa dernière heurepřijít na poslední chvíliarriver au dernier moment
  2. (zbývající) dernier/-ière
  3. (minulý, nedávný, nejnovější) dernier/-ière(neděle ap.) passé/-ée(nejnovější) récent/-entev poslední doběces derniers temps
  4. (nejméně ceněný, významný ap.) dernier/-ière(ve třídě) culot mpřen. být na posledním místěêtre dans le peloton de queue

Vyskytuje se v

chvíle: na poslední chvíliau dernier moment

muž: padnout do posledního mužese faire hacher

oblékat: oblékat se podle poslední módys'habiller à la dernière mode

padnout: padnout do posledního mužese faire hacher

přání: poslední přánídernière volonté

příležitost: využít poslední příležitosti ještě si něco užítjouir de son reste

soud: poslední soudjugement dernier

tažení: být v posledním taženíêtre à sa dernière heure

utratit: utratit do posledního halíředépenser jusqu'à son dernier sou

vůle: poslední vůledernières volontés , acte de dernière volonté, testament

vykonavatel: vykonavatel poslední vůleexécuteur testamentaire

výkřik: přen. poslední výkřik módydernier cri de la mode

podle: podle poslední módyà la dernière mode

haléř: zaplatit komu co do posledního haléřepayer qqch à qqn jusqu'au dernier sou

puntík: do posledního puntíkude point en point

slovo: mít poslední slovoavoir le dernier mot

splnit: splnit co do posledního písmeneaccomplir qqch à la lettre

degré: au dernier degrév posledním stadiu např. o nemoci, přen. nanejvýš

der: la der des dersposlední z posledních definitivně poslední válka

exécuteur: exécuteur testamentairevykonavatel poslední vůle

final: filoz. cause finaleposlední příčina

jugement: jugement dernierposlední soud

onction: extrême-onctionposlední pomazání

queue: à la queueposlední

souverain: jugement souverainkonečný rozsudek, rozsudek poslední instance

sursaut: dans un dernier sursautv posledním vzepětí

volonté: práv. acte de dernière volontéposlední vůle

à: du premier au dernierod prvního do posledního

minute: jusqu'à la dernière minuteaž do posledního okamžiku

carte: jouer sa dernière cartevsadit (vše) na poslední kartu

cartouche: les dernières cartouches= poslední prostředek nebo argument po ruce

cri: le dernier cri de la modeposlední výkřik módy

déborder: C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.To je poslední kapka.

dernier: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

lanterne: hovor. être la lanterne rouge= být poslední v řadě ap.

planche: planche de salutspása, poslední naděje

quatre: se saigner aux quatre veinesudělat první poslední

reste: jouir de son restevyužít poslední příležitosti, ještě si něco užít

vase: goutte d'eau qui fait déborder le vaseposlední kapka