Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) premier/-ièremed. poskytnout první pomocdonner les premiers soins
  2. (přední, nejvýznamnější) premier/-ièrev prvé řaděen premier lieusport. první ligapremière division fcestovat první třídouvoyager en première (classe)

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

cestovat: cestovat první třídouvoyager en première (classe)

čtení: práv. první čtení zákonapremière lecture de la loi

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

jakost: první jakostpremière qualité, premier choix

jednou: pro jedenkrátpour une fois

ještě: ještě jednouencore une fois

kolo: první kolo volebpremier tour des élections

krásný: jednoho krásného dneun beau jour, un de ces quatre matins

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

láska: láska na první pohledcoup de foudre

linie: jít do první liniemonter en (première) ligne

měsíc: první čtvrť měsícequadrature de la Lune

milovnice: první milovnicejeune première

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nastoupit: nastoupit do čela/první liniemonter en ligne

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominatif /génitif /datif /accusatif /vocatif /locatif /instrumental

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

pohled: na první pohledau premier aspect

pokus: sport. první pokuspremier essai

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

pomoc: první pomocpremiers secours

popálenina: med. popálenina prvního stupněbrûlure du premier degré

posadit se: posadit se do první řadyse placer au premier rang

první: med. poskytnout první pomocdonner les premiers soins

příležitost: při první příležitostià la première occasion

radost: jedna radostà faire plaisir

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

řada: v první řadě předevšímen premier lieu

stanice: stanice první pomociposte de secours

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

strana: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

stupeň: mít popáleniny prvního/druhého stupněêtre brûlé au premier/second degré

třída: cestovat první/druhou třídouvoyager en première/deuxième (classe)

ucho: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

válka: první/druhá světová válkaPremière/Seconde Guerre mondiale

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

vyhrát: vyhrát první cenuavoir le premier prix

za: jednou za časde temps en temps

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

: Jí je to jedno.Cela lui est égal.

místo: dát na první místomettre à la première place

od, ode: od prvního lednaà partir du premier janvier

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

hrát: hrát první housletenir le premier violon

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

paní: expr. Jedna paní povídala.On raconte que...

provaz: táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche avec qqn

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

ruka: mít zprávu z první rukyavoir la primeur d'une nouvelle

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Mieux vaut prévenir que guérir.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

zamilovat se: zamilovat se do koho na první pohledavoir un coup de foudre pour qqn

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.

aller: první zápas před druhým odvetnýmmatch aller

aspect: na první pohledau premier aspect

beau: jednoho krásného dneun beau jour

bon: dojet prvníarriver bon premier

chacun: jeden po druhém ne narázchacun à son tour

coup: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

cours: první třídacours préparatoire

cycle: první/druhý stupeňpremier/second cycle

débrider: bez přestávky, v jednom kusezast. sans débrider

derrière: jít jeden za druhýmmarcher l'un derrière l'autre

dételer: pracovat v jednom kusetravailler sans dételer

et: dvacet jednavingt et un

exhausser: zvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patroexhausser une maison d'un étage

fois: jednou (jedinkrát)une (seule) fois

instance: soud první instancetribunal de grande instance

jauger: odhadnout koho na první pohledjauger qqn d'un coup d'œil

jet: první náčrt uměl. dílapremier jet

le, la: jeden... druhýl'un... l'autre

matin: jednoho krásného dne o budoucnostiun de ces quatre matins

ordre: prvotřídní, prvního řádude premier ordre

positif: pozitiv, první stupeňdegré positif

poste: stanice první pomociposte de secours

premier: první pomocpremiers secours

quatorze: první světová válkaguerre de quatorze

rang: prvotřídní, první třídy, prvořadýde premier rang

rapport: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

rare: jeden z mála, který...un des rares... qui...

regard: na první pohledau premier regard

secours: první pomocpremiers secours

seul: jedinkrát, jen jednouune seule fois

simple: jedna cesta jednoduchá jízdenkaun aller simple

soin: první pomocpremiers soins

son, sa: jeden po druhémchacun son tour

sourd: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

tiers: kdokoli, (jeden) dalšíle tiers et le quart

tout: každý první pátek v měsíctous les premiers vendredis de chaque mois

un: kopnout tam jednoho (panáka)s'en jeter un

unique: jeden jedinýseul et unique

venu: první, kdo se namane, kdokolile premier venu

à: od prvního do posledníhodu premier au dernier

contenter: spokojit se s jedním jídlem denněse contenter d'un repas par jour

cul: sex na jednu noc, úletplan cul

débouler: seběhnout z prvního poschodídébouler du premier étage

égal: Je mi to (úplně) jedno.Ça m'est (bien) égal.

fermer: obchod, který je jeden den v týdnu zavřenýmagasin qui ferme un jour par semaine

hic: Má to jeden háček.Il y a un hic.

loge: být v první řaděêtre aux premières loges

personne: v první/ve třetí osoběà la première/troisième personne

plan: sex na jednu noc, úletplan cul

plus: ještě jednouune fois de plus

pot: dát si jedno (pivo)boire un pot (de bière)

redire: Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?Pouvez-vous me redire votre nom ?

stationnement: parkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovkystationnement bilatéral/unilatéral

unième: sto prvnícent unième

acabit: na jedno kopytode/du même acabit