Hlavní obsah

ucho

Podstatné jméno, rod střední

  1. (orgán sluchu) oreille fvnitřní uchooreille f internezánět vnitřního/středního uchaotite f interne/moyennebýt hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille
  2. (ušní boltec) oreille fposlouchat na půl uchan'écouter que d'une oreillepošeptat komu do uchaglisser un mot à l'oreille de qqn
  3. (u hrnce ap.) anse f, oreille fucho jehlychas m
  4. hovor. expr.(nováček) bleu m hovor. expr.(voják) griveton m, gus m

Vyskytuje se v

červenat se: červenat se až po uširougir jusqu'aux oreilles

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

předsíň: předsíň vnitřního uchavestibule de l'oreille interne

řvát: řvát, až to rve ušicrier à percer les oreilles

střední: zánět středního uchaotite moyenne

vnitřní: zánět vnitřního uchaotite interne

zalehlý: zalehlé ušioreilles bouchées

nastražit: nastražit ušitendre/dresser l'oreille

odstávat: Odstávají mu uši.Il a les oreilles décollées.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

napnout: napnout ušitendre l'oreille

natáhnout: natáhnout ušidresser les oreilles

natahovat: natahovat ušidresser les oreilles

poslouchat: poslouchat na půl uchan'écouter que d'une oreille

posraný: být posraný až za ušimaavoir les jetons

sedět: sedět si na ušíchavoir les oreilles bouchées

stěna: Stěny mají uši!Les murs ont des oreilles !

tahat: Tahá to za uši.Cela fait mal aux oreilles.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

zacpat: zacpat si ušise boucher les oreilles

zadlužený: po uši zadluženýendetté jusqu'au cou, abîmé de dettes

zadlužit se: zadlužit se po ušiêtre endetté jusqu'au cou

zapsat: hovor., expr. Zapiš si to za uši!Tiens-toi le pour dit !, Note-le sur tes tablettes !

zvonit: Zvoní mu v uších.Il a des sifflements dans les oreilles.

casserole: queue d'une casseroleucho kastrolu

glisser: glisser un mot à l'oreille de qqnzašeptat komu do ucha

interne: anat. oreille internevnitřní ucho

jusque: rougir jusqu'aux oreillesčervenat se až po uši

sourd: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

bourdonner: Les oreilles lui bourdonnent.Hučí mu v uších.

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

sonner: Les oreilles lui sonnent.Zvoní mu/jí v uších.

chou: avoir les oreilles en feuilles de choumít uši jako slon

crâne: Enfonce-toi ça dans le crâne !Zapiš si to za uši!

croix: hovor. croix de bois, croix de ferna mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí dětská přísaha

dresser: dresser l'oreillenastražit uši, zbystřit sluch

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

noter: noter sur ses tabletteszapsat si za uši

rompre: rompre la cervelle à qqnhučet do koho, hučet komu do uší

rougir: rougir jusqu'aux yeuxzčervenat až po uši

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.