Hlavní obsah

tant [tɑ̃]

Příslovce

 1. tak, tolikvyjadřuje intenzituIl vous a tant aimé.On vás tak miloval.
 2. tolikvyjadřuje množstvítant de foistolikrát
 3. (un) tant soit peu (aspoň) trošku
 4. tant s'en faut zdaleka ne, ba (právě) naopakTant il est vrai que...Vždyť...faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...
 5. tolik a toliktant pour centtolik a tolik procent
 6. le tant tolikátého a tolikátého toho dne v měsíci
 7. tant et plus hodně, mnoho, často
 8. tant... tant... jaký... takový...nejčastěji s valoirTant vaut l'instituteur, tant vaut l'enseignement.Jaký učitel, taková výuka.
 9. tant... que tak... jak(o)...
 10. tant... que... jak... tak...
 11. tant bien que mal jakžtakž, jak se
 12. Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.Tant mieux !Výborně!, Tím líp!, Sláva!Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

Přídavné jméno

 • tant que dokud, pokudSortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

Vyskytuje se v

peu: jen trochutant soit peu

pis: tím hůř, tak ať, co se dá dělattant pis

tant: (aspoň) trošku(un) tant soit peu

tel: jako takovýen tant que tel

si: Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si tant est que...

tente: rozbít stanplanter sa tente

bien: jakžtakž, jak se dátant bien que mal

dresser: postavit standresser une tente

mieux: tím lépetant mieux

naplat: co naplattant pis, que faire, (il n'y a) rien à faire

procento: tolik a tolik procenttant pour cent

stan: postavit stanmonter une tente

trochu: aspoň trochu(un) tant soit peu

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

jako: pracovat jako tlumočníktravailler comme/en tant qu' interprète

postavit: postavit stanmonter/planter une tente

škoda: tím hůř pro tebe Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

záležet: Na tom nezáleží.Tant pis., Peu importe., (Il) n'importe.

dosáhnout: Kam oko dosáhlo.Tant que vue pouvait s'étendre.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

falloir: ani zdaleka (ne)!, ale kdepak!, právě naopak!tant s'en faut