Hlavní obsah

a

Částice

  • etA co teď?Et maintenant ?A dál?Et puis quoi ?

Vyskytuje se v

pak: a paknadto et puis

přece: a přece, ale přece, však přecepourtant, tout de même, toutefois

sem: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stranu de long en large

semhle: semhle tamhle, semhle a tamhleze strany na stranu de long en large

sice: a sicea to à savoir, voir

tam: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stanu de long en large

tam: sem tam, tu a tammísty ça et là, par-ci, par là

tam: tu a tam, sem tamobčas de temps en temps

tolik: tolik a toliknedefinované množství, číslo ap. tant

tu: tu a tammísty par endroits

tu: tu a tamobčas de temps en temps, de temps à autre, parfois

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

alfa: alfa a omegal'alpha et l'oméga

babička: babička a dědečekgrands-parents

bez, beze: bez ladu a skladupêle-mêle

dál: a tak dáleet cætera

dáma: dámy a pánovémesdames et messieurs

do: do roka a do dnedans un an et un jour

doprava: Ministerstvo dopravy a spojůMinistère des Transports et des Communications

generální: předseda (správní rady) a generální ředitelPrésident-Directeur général P.D.G.

huba: držet hubu a krokmarcher droit

jednoduše: prostě a jednodušepurement et simplement, bonnement et simplement

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus

jméno: jméno a příjmenínom et prénom

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

lad: bez ladu a skladupêle-mêle, sens dessus-dessous

materiál: pevný a odolný materiálmatière solide et résistante

milost: být vydán komu na milost (a nemilost)être à la merci de qqn

nález: Ztráty a nálezyBureau des objets trouvés

nemilost: vydat koho komu na milost a nemilostlivrer qqn à la merci de qqn

odjezd: příjezdy a odjezdy na nádražíarrivées et départs

omega: alfa a omegal'alpha et l'oméga

otázka: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

pac: dát pac a pususerrer la patte et donner la bise

pán: Dámy a pánové!Mesdames et messieurs !

pití: připravit jídlo a pitípréparer le manger et le boire

pohyb: pohyb sem a tamva-et-vient

poptávka: zákon nabídky a poptávkyloi de l'offre et de la demande

postavení: příjmení, jméno a postavenínom, prénom et qualité

pro: důvody pro a protiraisons pour et contre

procento: tolik a tolik procenttant pour cent

prostě: prostě a jednodušebonnement et simplement

přes, přese: přes hory a dolypar monts et par vaux

příjezd: příjezdy a odjezdy (vlaků)arrivées et départs

rub: rub a lícl'envers et l'endroit

stát: stát a církevle trône et l'autel

stavba: silniční a železniční stavbyouvrages d'art

stížnost: kniha přání a stížnostícahier de suggestions et de réclamations

Tobago: Trinidad a TobagoTrinité-et-Tobago

třída: druhá a třetí třídadeuxième et troisième (année), ve Francii cours élémentaire

třída: čtvrtá a pátá třídaquatrième et cinquième (année), ve Francii cours moyen

tvar: mít oblé a plné tvaryavoir des formes rondes et pleines

ven: (A) Ven!Dehors !

volit: právo volit a být volendroit de voter et d'être élu

výdaj: předpokládané příjmy a výdajeprévision des recettes et des dépenses

záruční: záruční a pozáruční servisservice après-vente

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

ztráta: ztráty a nálezy kancelář(bureau des) objets trouvés

zvyk: zvyky a obyčejeus et coutumes

život: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Deux et deux font quatre.

mezi: mezi 14. a 20. únorementre le 14 et le 20 février

nocleh: nocleh a stravala nuitée et la nourriture

spakovat se: Spakuj se a vypadni!Prends tes affaires et décampe !

venčit: venčit psa ráno a večerpromener son chien le matin et le soir

víc: hra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plus

zase: A máme to tu zase.Ça y est, ça recommence.

zkrátka: zkrátka a dobřeen somme, somme toute

zlobit: Buď zticha a nezlob!Tais-toi et sois gentil !

zvážit: zvážit pro a protiexaminer le pour et le contre

bázeň: rytíř bez bázně a hanychevalier sans peur et sans reproche

ctít: náb. Cti otce svého a matku svou.Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.

četník: hrát si na četníky a zlodějejouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

dudy: To je nebe a dudy.C'est le jour et la nuit.

důl: přes hory a dolypar monts et par vaux

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

hora: přes hory a dolypar monts et par vaux

kost: být jen kost a kůžen'avoir que la peau sur les os

koza: Udělat co, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Ménager la chèvre et le chou.

maso: z masa a kostíen chair et en os

metat: expr. metat hromy a bleskytempêter, fulminer

my: My o vlku a vlk za humny.Quand on parle du loup, on en voit sa queue.

napršet: Až naprší a uschne.À Pâques ou à la Trinité., Quand les poules auront des dents.

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

nebe: To je nebe a dudy.C'est le jour et la nuit.

panovat: Rozděl a panuj!Divise pour régner !

pepř: vlasy barvy pepř a sůlcheveux poivre et sel