Hlavní obsah

a

Částice

  • etA co teď?Et maintenant ?A dál?Et puis quoi ?

Vyskytuje se v

pak: nadto et puisa pak

přece: pourtant, tout de même, toutefoisa přece, ale přece, však přece

sem: ze strany na stranu de long en largesem tam, sem a tam, tam a sem

semhle: ze strany na stranu de long en largesemhle tamhle, semhle a tamhle

sice: a to à savoir, voira sice

tam: ze strany na stanu de long en largesem tam, sem a tam, tam a sem

tolik: nedefinované množství, číslo ap. tanttolik a tolik

tu: místy par endroitstu a tam

týž: pro zesílení un seul et même, toujours le mêmejeden a týž

alfa: l'alpha et l'omégaalfa a omega

babička: grands-parents babička a dědeček

bez, beze: pêle-mêlebez ladu a skladu

dál: et cæteraa tak dále

dáma: mesdames et messieursdámy a pánové

do: dans un an et un jourdo roka a do dne

doprava: Ministère des Transports et des CommunicationsMinisterstvo dopravy a spojů

generální: Président-Directeur général P.D.G.předseda (správní rady) a generální ředitel

huba: marcher droitdržet hubu a krok

jednoduše: purement et simplement, bonnement et simplementprostě a jednoduše

jídlo: repas et boissons inclusjídlo a pití je zahrnuto v ceně

jméno: nom et prénomjméno a příjmení

kolem: À tout prendre.Když se to vezme kolem a kolem.

lad: pêle-mêle, sens dessus-dessousbez ladu a skladu

materiál: matière solide et résistantepevný a odolný materiál

milost: être à la merci de qqnbýt vydán komu na milost (a nemilost)

nález: Bureau des objets trouvésZtráty a nálezy

nemilost: livrer qqn à la merci de qqnvydat koho komu na milost a nemilost

odjezd: arrivées et départs příjezdy a odjezdy na nádraží

omega: l'alpha et l'omégaalfa a omega

otázka: question de vie ou de mortotázka života a smrti

pac: serrer la patte et donner la bisedát pac a pusu

pán: Mesdames et messieurs !Dámy a pánové!

pití: préparer le manger et le boirepřipravit jídlo a pití

pohyb: va-et-vient pohyb sem a tam

poptávka: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

postavení: nom, prénom et qualitépříjmení, jméno a postavení

pro: raisons pour et contredůvody pro a proti

procento: tant pour centtolik a tolik procent

prostě: bonnement et simplementprostě a jednoduše

přes, přese: par monts et par vauxpřes hory a doly

příjezd: arrivées et départspříjezdy a odjezdy (vlaků)

rub: l'envers et l'endroitrub a líc

stát: le trône et l'autelstát a církev

stavba: ouvrages d'artsilniční a železniční stavby

stížnost: cahier de suggestions et de réclamationskniha přání a stížností

Tobago: Trinité-et-TobagoTrinidad a Tobago

třída: deuxième et troisième (année), ve Francii cours élémentairedruhá a třetí třída

tvar: avoir des formes rondes et pleinesmít oblé a plné tvary

ven: Dehors !(A) Ven!

volit: droit de voter et d'être éluprávo volit a být volen

výdaj: prévision des recettes et des dépensespředpokládané příjmy a výdaje

záruční: service après-ventezáruční a pozáruční servis

zdraví: Bonne année, bonne santé !Hodně štěstí a zdraví v novém roce!

ztráta: (bureau des) objets trouvésztráty a nálezy kancelář

zvyk: us et coutumeszvyky a obyčeje

život: question de vie ou de mortotázka života a smrti

a: Et maintenant ?A co teď?

být: Deux et deux font quatre.Dvě a dvě jsou čtyři.

mezi: entre le 14 et le 20 févriermezi 14. a 20. únorem

nocleh: la nuitée et la nourriturenocleh a strava

spakovat se: Prends tes affaires et décampe !Spakuj se a vypadni!

venčit: promener son chien le matin et le soirvenčit psa ráno a večer

víc: jeu pour deux joueurs ou plushra pro dva a více hráčů

zase: Ça y est, ça recommence.A máme to tu zase.

zkrátka: en somme, somme toutezkrátka a dobře

zlobit: Tais-toi et sois gentil !Buď zticha a nezlob!

zvážit: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti

bázeň: chevalier sans peur et sans reprocherytíř bez bázně a hany

ctít: Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.náb. Cti otce svého a matku svou.

četník: jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)hrát si na četníky a zloděje

držet: marcher droitzhrub. držet hubu a krok

dudy: C'est le jour et la nuit.To je nebe a dudy.

důl: par monts et par vauxpřes hory a doly

hodně: Bonne année, bonne santé!Hodně štěstí a zdraví v novém roce!

hora: par monts et par vauxpřes hory a doly

kost: n'avoir que la peau sur les osbýt jen kost a kůže

koza: Ménager la chèvre et le chou.Udělat co, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

maso: en chair et en osz masa a kostí

metat: tempêter, fulminerexpr. metat hromy a blesky

my: Quand on parle du loup, on en voit sa queue.My o vlku a vlk za humny.

napršet: À Pâques ou à la Trinité., Quand les poules auront des dents.Až naprší a uschne.

nebe: entre ciel et terremezi nebem a zemí

panovat: Divise pour régner !Rozděl a panuj!

pepř: cheveux poivre et selvlasy barvy pepř a sůl

pravda: dire toute la vérité, rien que la véritéříct pravdu a nic než pravdu

prošlapat: tracer le chemin pour donner exempleprošlapat cestu a jít příkladem

rozdělit: Divise pour régner.Rozděl a panuj.

rytíř: chevalier sans peur et sans reprocherytíř bez bázně a hany

řezat: Mieux vaut prévenir que guérir.Dvakrát měř a jednou řež.

sebrat: Prends tes cliques et tes claques et va-t'en.Seber si svých pět švestek a jdi.

síra: jeter/lancer feu et flammesdštít oheň a síru