Hlavní obsah

pití

Podstatné jméno, rod střední

  1. (požívání nápojů) boire m(alkoholismus) boisson fMáte něco k pití?Avez-vous quelque chose à boire ?nemírné pitíabus m de l'alcool
  2. (nápoj) boisson f(speciálně namíchané, v Kanadě jakékoli nealkoholické) breuvage mpřipravit jídlo a pitípréparer le manger et le boire

Vyskytuje se v

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

doušek: pít po malých doušcíchboire à petites gorgées

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus

kotoučový: kotoučová pilascie circulaire

kuráž: pít na kurážboire pour retrouver son courage

motorový: motorová pilařetězová tronçonneuse , obecně scie motorisée

okružní: tech. okružní pilascie circulaire

pila: tech. řetězová pilascie à chaîne

pití: nemírné pitíabus de l'alcool

řetězový: tech. řetězová pilascie à chaîne(tte)

lačný: Nepijte na lačný žaludek.Ne buvez pas à jeun.

duha: pít jako duhaavoir une bonne descente (de gosier), boire comme une éponge

circulaire: cirkulární pila, hovor. cirkulárkascie circulaire

gorgée: pít po malých doušcíchboire à petites gorgées

goulot: pít (přímo) z lahveboire au goulot

scie: řetězová/motorová/oblouková/pokosová/lupenková pilascie à chaîne/moteur/arc/onlget/chantourner

service: Ve službě (nikdy) nepiju.Jamais pendant le service.

voie: rozvádět zuby pilydonner de la voie à une scie

boire: Dáte si něco k pití?Voulez-vous boire quelque chose ?

boire: jídlo a pitíle boire et le manger

continuer: Stále pije.Il continue à boire.

de: pít vínoboire du vin

donner: dát komu (na)pítdonner à boire à qqn

éviter: nepít kávu, vystříhat se kávyéviter le café

que: Jen jí a pije.Il ne fait que boire et manger.

tire-larigot (à): pít jak duhaboire à tire-larigot

éponge: pít jako duhaavoir une éponge dans le gosier, boire comme une éponge