Hlavní obsah

service [sεʀvis]

Podstatné jméno mužské

 1. služba povinnost vůči státu, společnosti
 2. service militaire (základní) vojenská služba, vojna
 3. služba pracovní směna hasiče, lékaře ap.
 4. service d'ordre pořádková služba při shromáždění ap., člen pořádkové službyservice divinbohoslužba
 5. obsluha zákazníkarestaurant en libre servicesamoobslužná restaurace
 6. servis čajový ap., souprava kuřácká ap., příbor rybí, moučníkový ap.
 7. à qqn služba komuÀ votre service !K službám! na poděkování
 8. au service de qqch ve službách čeho
 9. služba, pomoc
 10. rendre service à qqn prokázat službu, posloužit, pomoci komu
 11. services ekon.služby
 12. provoz činnost, chodmettre en serviceuvést do provozuêtre hors servicebýt mimo provoz
 13. de qqch obsluha čeho stroje ap.
 14. podání, servis v tenise ap.ouvrage en service de presserecenzní výtisk
 15. služba, doprava, přepravaservice des postespoštovní službaservices de transportsdopravní služby, dopravahovor. être service-servicebýt velký puntičkář, otrocky respektovat nařízeníJamais pendant le service.Ve službě (nikdy) nepiju.
 16. oddělení, referát, odborservice après-ventezáruční a pozáruční servis

Vyskytuje se v

prestataire: provozovatel služebprestataire de services

service: (základní) vojenská služba, vojnaservice militaire

gamme: dost široká nabídka služebgamme assez large de services

magasin: samoobsluhamagasin (en) libre-service

mettre: dát se do služeb kohose mettre au service de qqn

secret: tajné službyservices secrets

self-service: samoobslužná čerpací stanicepompe à essence self-service

urgence: (lékařská) pohotovostní službaservice des urgences

après-vente: záruční a pozáruční servis, servisní službaservice après-vente S. A. V.

compris: včetně obsluhy, služby v ceněservice compris

obligatoire: povinná vojenská službaservice militaire obligatoire

rendre: prokázat komu služburendre service à qqn

branný: branná povinnostservice militaire

čerpací: čerpací stanicestation de service, station-service , AfrF essencerie

infekční: infekční oddělení(service des) maladies infectieuses

k, ke, ku: k službámà votre service

katastr: pozemkový katastrcadastre , service de publicité foncière

mimo: mimo provozhors service

nepovolaný: nepovolaným vstup zakázáninterdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisé

obsluha: cena včetně obsluhy, obsluha započtena, i s obsluhou v restauraci ap.service compris

oddělení: chirurgické/dětské/infekčníservice de chirurgie/pédiatrie/maladies infectieuses

orgán: orgány veřejné správyservice public

památkový: památkový úřadService des Monuments historiques

plánovač: plánovač trasservice de calcul d'itinéraire

podání: chybné podánífaute de service

podpora: technická podporaassistance /soutien /support technique, service d'assistance

pokojový: pokojová službaservice en chambre

pořadatel: pořadateléservice d'ordre

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

přepážka: odbavovací přepážkaservice d'enregistrement

rychlý: rychlá obsluhaservice prompt

samoobslužný: samoobslužná čerpací stanicepompe à essence self-service

servis: čajový servisservice à thé

sloužit: Čím vám mohu sloužit?Qu'y a-t-il pour votre service ?

služba: zaplatit komu za jeho službypayer qqn pour ses services

služební: služební hlášenínote de service

sociální: oddělení sociální péčeservice social

správa: veřejná správaservice public, administration publique

stanice: čerpací stanicestation de service

stát se: Rádo se stalo.À votre service.

tajný: tajné službyservices secrets

totální: hist. totální nasazeníservice du travail obligatoire

včetně: včetně obsluhyservice compris

veřejnost: (oddělení pro) kontakt s veřejností(service des) relations publiques

vchod: služební vchod, vchod pro služebnictvoentrée de service

vojna: být na vojněêtre à l'armée, être sous les drapeaux, porter les armes, faire son service (militaire)

vstup: vstup pro služebnictvo, služební vstupentrée de service

záruční: záruční a pozáruční servisservice après-vente

zpravodajský: zpravodajská službaservice de renseignements

bakteriologický: med. bakteriologické odděleníservice de bactériologie

benzinový: benzinová stanicestation-service , poste de service, poste d' essence

donáškový: donášková službaservice de livraison/distribution

hematologie: oddělení klinické hematologieservice d'hématologie clinique

poskytovatel: poskytovatel služebprestataire de services

vyřadit: vyřadit co z provozumettre qqch hors service

domaine: správa státního majetkuservice des domaines, les domaines