Hlavní obsah

service [sεʀvis]

Podstatné jméno mužské

 1. služba povinnost vůči státu, společnosti
 2. service militaire (základní) vojenská služba, vojna
 3. služba pracovní směna hasiče, lékaře ap.
 4. service d'ordre pořádková služba při shromáždění ap., člen pořádkové službyservice divinbohoslužba
 5. obsluha zákazníkarestaurant en libre servicesamoobslužná restaurace
 6. servis čajový ap., souprava kuřácká ap., příbor rybí, moučníkový ap.
 7. à qqn služba komuÀ votre service !K službám! na poděkování
 8. au service de qqch ve službách čeho
 9. služba, pomoc
 10. rendre service à qqn prokázat službu, posloužit, pomoci komu
 11. services ekon.služby
 12. provoz činnost, chodmettre en serviceuvést do provozuêtre hors servicebýt mimo provoz
 13. de qqch obsluha čeho stroje ap.
 14. podání, servis v tenise ap.ouvrage en service de presserecenzní výtisk
 15. služba, doprava, přepravaservice des postespoštovní službaservices de transportsdopravní služby, dopravahovor. être service-servicebýt velký puntičkář, otrocky respektovat nařízeníJamais pendant le service.Ve službě (nikdy) nepiju.
 16. oddělení, referát, odborservice après-ventezáruční a pozáruční servis

Vyskytuje se v

domaine: service des domaines, les domainesspráva státního majetku

prestataire: prestataire de servicesprovozovatel služeb

gamme: gamme assez large de servicesdost široká nabídka služeb

magasin: magasin (en) libre-servicesamoobsluha

mettre: se mettre au service de qqndát se do služeb koho

secret: services secretstajné služby

self-service: pompe à essence self-servicesamoobslužná čerpací stanice

urgence: service des urgences(lékařská) pohotovostní služba

après-vente: service après-vente S. A. V.záruční a pozáruční servis, servisní služba

compris: service comprisvčetně obsluhy, služby v ceně

obligatoire: service militaire obligatoirepovinná vojenská služba

rendre: rendre service à qqnprokázat komu službu

branný: branná povinnostservice militaire

čerpací: čerpací stanicestation de service, station-service , AfrF essencerie

infekční: infekční oddělení(service des) maladies infectieuses

k, ke, ku: k službámà votre service

katastr: pozemkový katastrcadastre , service de publicité foncière

mimo: mimo provozhors service

nepovolaný: nepovolaným vstup zakázáninterdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisé

obsluha: cena včetně obsluhy, obsluha započtena, i s obsluhou v restauraci ap.service compris

oddělení: chirurgické/dětské/infekčníservice de chirurgie/pédiatrie/maladies infectieuses

orgán: orgány veřejné správyservice public

památkový: památkový úřadService des Monuments historiques

plánovač: plánovač trasservice de calcul d'itinéraire

podání: chybné podánífaute de service

podpora: technická podporaassistance /soutien /support technique, service d'assistance

pokojový: pokojová službaservice en chambre

pořadatel: pořadateléservice d'ordre

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

provoz: být mimo provozêtre hors service

přepážka: odbavovací přepážkaservice d'enregistrement

rychlý: rychlá obsluhaservice prompt

samoobslužný: samoobslužná čerpací stanicepompe à essence self-service

samoobslužný: samoobslužná restauracerestaurant en libre-service

servis: čajový servisservice à thé

sloužit: Čím vám mohu sloužit?Qu'y a-t-il pour votre service ?

služba: zaplatit komu za jeho službypayer qqn pour ses services

služba: sektor služebsecteur des services

služba: být ve službě u kohoêtre au service de qqn/en service chez qqn/en condition chez qqn

služba: povinná vojenská službaservice militaire obligatoire

služba: být ve služběêtre en service

služba: (lékařská) pohotovostní službaservice des urgences

služba: dopravní službyservices de transports

služební: služební hlášenínote de service

sociální: oddělení sociální péčeservice social

správa: veřejná správaservice public, administration publique

správa: orgány veřejné správyservice public

stanice: čerpací stanicestation de service

stát se: Rádo se stalo.À votre service.

tajný: tajné službyservices secrets

totální: hist. totální nasazeníservice du travail obligatoire

včetně: včetně obsluhyservice compris

veřejnost: (oddělení pro) kontakt s veřejností(service des) relations publiques

vchod: služební vchod, vchod pro služebnictvoentrée de service

vojna: být na vojněêtre à l'armée, être sous les drapeaux, porter les armes, faire son service (militaire)

vstup: vstup pro služebnictvo, služební vstupentrée de service

záruční: záruční a pozáruční servisservice après-vente

zpravodajský: zpravodajská službaservice de renseignements

bakteriologický: med. bakteriologické odděleníservice de bactériologie

benzinový: benzinová stanicestation-service , poste de service, poste d' essence

donáškový: donášková službaservice de livraison/distribution

hematologie: oddělení klinické hematologieservice d'hématologie clinique

poskytovatel: poskytovatel služebprestataire de services

vyřadit: vyřadit co z provozumettre qqch hors service