Hlavní obsah

provoz

Vyskytuje se v

mimo: mimo provozhors service

pravidlo: pravidla silničního provozucode de la route

řízení: řízení provozugestion du trafic

silniční: pravidla silničního provozucode de la route

celonoční: celonoční provoz v obchodě ap.ouvert toute la nuit

uvést: uvést co do provozu/chodumettre qqch en marche

vyřadit: vyřadit co z provozumettre qqch hors service

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu

code: code de la routepravidla silničního provozu

creux: heures creuseshodiny sníženého provozu mimo špičku

mise: mise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozu

route: code de la routepravidla silničního provozu

service: mettre en serviceuvést do provozu

service: être hors servicebýt mimo provoz

entraver: entraver la circulationbrzdit provoz