Hlavní obsah

doprava

Podstatné jméno, rod ženský

  • transport m, trafic m(pošty) messagerie fhromadná dopravatransports en commun/publicsMinisterstvo dopravy a spojůMinistère m des Transports et des Communications

Příslovce

  • à droiteOdbočte doprava.Tournez à droite.

Vyskytuje se v

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

nákladní: nákladní dopravatransport de marchandises

příspěvek: ekon. příspěvek na dopravuprime de transport

zleva: zleva dopravade gauche à droite

odbočit: odbočit doleva/dopravatourner à gauche/droite

cargo: cargo mixte= loď pro dopravu nákladů i osob

ferroviaire: réseau/nœud/trafic ferroviaireželezniční síť/uzel/doprava

service: services de transportsdopravní služby, doprava

transport: transports en communhromadná doprava

aller: aller tout droit/à droite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva

chemin de fer: transport par chemin de ferželezniční doprava

commun: transports en communhromadná doprava