Hlavní obsah

doprava

Podstatné jméno, rod ženský

  • transport m, trafic m(pošty) messagerie fhromadná dopravatransports en commun/publicsMinisterstvo dopravy a spojůMinistère m des Transports et des Communications

Příslovce

  • à droiteOdbočte doprava.Tournez à droite.

Vyskytuje se v

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

nákladní: nákladní dopravatransport de marchandises

příspěvek: ekon. příspěvek na dopravuprime de transport

zleva: zleva dopravade gauche à droite

doprava: Odbočte doprava.Tournez à droite.

odbočit: odbočit doleva/dopravatourner à gauche/droite

cargo: = loď pro dopravu nákladů i osobcargo mixte

ferroviaire: železniční síť/uzel/dopravaréseau/nœud/trafic ferroviaire

service: dopravní služby, dopravaservices de transports

transport: hromadná dopravatransports en commun

aller: jít/jet rovně/doprava/dolevaaller tout droit/à droite/à gauche

chemin de fer: železniční dopravatransport par chemin de fer

commun: hromadná dopravatransports en commun