Hlavní obsah

aller [ale]

Intranzitivní sloveso

 1. jít, choditaller chez qqnjít/jet ke komualler tout droit/à droite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva
 2. jetaller à chevaljet na koni
 3. plout, letět, téci pohybovat se
 4. obraz.à qqch vést, směřovat, jet k čemu, kamla route qui va au châteaucesta vedoucí k zámku
 5. aller jusqu'à qqch sahat, dosahovat k čemu, kamaller jusqu'à přen. zajít (až) k čemu
 6. (při)jít, patřit kamLes draps vont dans le placard.Prostěradla patří do skříně.Allons nous promener.Pojďme se projít.
 7. jít na to, jednat, počínat si nějakC'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!
 8. jít dopředu, pokračovat o práci ap.
 9. laisser aller qqch nech(áv)at být, zanedbávat co
 10. se laisser aller nedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu
 11. jít dařit se, běžet, fungovatÇa va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?Comment allez-vous ?Jak se vám daří?Je vais bien.Je mi dobře.
 12. jít, hodit se, padnout
 13. aller bien/mal à qqn (ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.
 14. aller avec, ensemble patřit/hodit se k soběCette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.aller bien avec qqchhodit se k sobě

Sloveso aux

 1. v přítomném čase před infinitivem - vyjadřuje (blízkou) následnostCe soir, je vais me coucher tôt.Dnes večer si půjdu brzo lehnout.Elles vont être contentes.Budou spokojeny.
 2. v imperfektu před infinitivem - vyjadřuje ochotu, úmysl něco udělat nebo děj, který měl bezprostředně nastatJ'allais justement vous téléphoner.Zrovna jsem vám chtěl zavolat.

Sloveso zvratné

 1. s'en aller odejít, odjet
 2. s'en aller vyprch(áv)at, vytéct, ucházetLe parfum s'en va.Parfém vyprchá.L'été s'en va.Léto odchází.

Podstatné jméno mužské

 1. chůze, cesta (tam)
 2. lístek, jízdenka pro cestu tamdes allers (et) retours, des allers-retourszpáteční lístkyun aller (simple) pour Marseillejízdenka do Marseilleun aller (et) retourzpáteční lístek
 3. match allerprvní zápas před druhým odvetným

Vyskytuje se v

aller-retour: zpáteční jízdenka/letenka(billet) aller-retour

pis: v nejhorším (případě), při nejhoršímau pis aller

va-vite: ve spěchu, nakvap, zběžněà la va-vite

allée: chození sem a tam, přecházení, pobíháníallée et venue

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

aviron: veslovataller à l'aviron

bicyclette: jezdit na kolealler à bicyclette

billet: zpáteční jízdenkabillet aller et retour

chercher: jít pro koho/coaller chercher qqn/qqch

diable: Jděte k čertu.Allez au diable.

fond: jít k jádru věcialler au fond des choses

juste: dobře padnout o oblečeníaller juste

ligne: začí(na)t nový odstavecaller à la ligne

rencontre: jít komu naprotialler à la rencontre de qqn

renseignement: shánět informace o kom, vyptávat se na kohoaller aux renseignements sur qqn

sans: To se rozumí samo sebou.Cela va sans dire.

secours: jít pro pomocaller chercher du secours

selle: jít na stolicialler à la selle

simple: jedna cesta jednoduchá jízdenkaun aller simple

soi: To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.Cela va de soi.

terrain: jít na soubojaller sur le terrain

trouver: jít/přijít ke komu na návštěvu ap.aller/venir trouver qqn

urne: dostavit se k volbámaller aux urnes

va-et-vient: pouliční ruchva-et-vient de la rue

va-tout: hrát o všechnofaire va-tout

venir: chodit sem a tam, přecházetaller et venir

voir: navštívit kohoaller voir qqn

à: jít/jet do Pařížealler à Paris

allez: Do toho, do toho.sport. Allez, allez.

avant: jít vpředaller en avant

bien: mít se dobřealler bien

brancher: Šel bys do kina?Ça te branche d'aller au ciné ?

cailler: V noci bude kosa.Ça va cailler cette nuit.

chose: Vysvětlím vám to.Je vais vous expliquer la chose.

comment: Jak se máte?Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?

de: jet z Prahy do Brnaaller de Prague à Brno

décroître: Bouře slábne.La tempête va décroissant.

notre: Jak se má náš nemocný?Comment va notre malade ?

on: (Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.On y va.

: Kam jdeš?Où vas-tu ?

part: Jinak je všechno v pořádku.À part cela tout va bien.

patte: jít po svýchaller à pattes

tout: Vše jde dobře.Tout va bien.

venue: přecházení sem a tamles allées et venues

y: Jdeš tam.Tu y vas.

besogne: pracovat rychlealler vite en besogne

but: jít přímo k cílialler droit au but

cheville: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

cul: mít holý zadekaller cul nu

découverte: vydat se za čím, hledat, poznávat coaller à la découverte de qqch

devant: jít vstříc nebezpečíaller au-devant du danger

droit: jít přímo na věcaller droit au but

fer: Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísahaCroix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.

ficher: Jdi se vycpat.Va te faire fiche.

loin: zajít příliš dalekoaller trop loin

matricule: Má to blbý. jeho situace se zhoršujehovor. Ça va barder pour son matricule.

mort: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s tímne pas y aller de main morte

pair: jít ruku v ruce s kým/čímaller de pair avec qqn/qqch

pendre: Ať si jde stěžovat někam jinam.hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs.

petit: Jde to pomalu, ale jistě.Cela va son petit bonhomme de chemin.

planter: odstěhovat se na venkov, usadit se na venkověaller planter ses choux

ravitaillement: jít sehnat něco k snědkuhovor. aller au ravitaillement

reculons (à): jít někam s nechutíaller quelque part à reculons

souffler: Myslí si, že to udělá raz dva.hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.

tant: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

train: uhánět pekelnou rychlostíaller à fond de train

vau-l'eau (à): přijít na zmar(s'en) aller à vau-l'eau

vite: brát to trapem, hnát tohovor. aller plus vite que les violons

čerstvý: jít na čerstvý vzduch(aller) prendre l'air

čert: Jděte k čertu.Allez au diable.

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

divadlo: jít do divadlaaller au théâtre

fronta: jít na frontualler au front

hora: jet na horyaller à la montagne

chodit: chodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jednotlivost: postupovat od obecného k jednotlivostemaller du général au particulier

jízdenka: zpáteční jízdenka(billet) aller (et) retour

kriminál: dostat kriminálaller en taule

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

lístek: zpáteční lístek(billet) aller-retour

lodička: jít na lodičkyaller faire du canotage

město: jít do městaaller en ville

náboženství: chodit na náboženstvíaller au catéchisme

návštěva: jít na návštěvu ke komualler voir qqn, rendre visite à qqn

nový: začí(na)t nový odstavecaller à la ligne

pádit: pádit cvalemaller au trot

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

aller: qqch sahat, dosahovat k čemu, kam, přen. zajít (až) k čemualler jusqu'à

pekelný: uhánět pekelnou rychlostíaller à fond de train

pivo: Zajdeme na pivo?On va boire une bière ?

podstata: jít k podstatě věcíaller au fond des choses

pohyb: pohyb sem a tamva-et-vient

pomoc: jít pro pomocaller chercher du secours

pomyšlení: dělat komu pomyšleníaller au devant des moindres désirs de qqn

práce: jít do prácealler au travail

prdel: Jdi do prdele!Va te faire foutre !

předbíhat: předbíhat událostialler plus vite que les violons

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

shánět: shánět informace o komaller aux renseignements sur qqn

spráskaný: odejít jako spráskaný pess'en aller la tête basse

ten, ta, to: sport. Do toho, do toho.Allez, allez.

varný: varné skloverre à feu, verre allant au four, verre réfractaire

vojna: jít na vojnualler au régiment

vozit se: vozit se autemaller en voiture

všechen, všechna, všechno: hrát o všechnofaire va-tout

východisko: východisko z nouzepis-aller

záchod: jít na záchodaller aux toilettes

zpáteční: zpáteční jízdenka(billet) aller-retour

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

ale: Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

autobus: jezdit do práce autobusemprendre le bus pour aller au travail

běžet: Běž pryč!Va-t-en !

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

do: jít do divadlaaller au théâtre

dobře: Mám se dobře.Je vais bien.

dojíždět: dojíždět do školy vlakemprendre le train pour aller à l'école

dovolená: jet na dovolenoualler en vacances

hajzl: jít na hajzlaller aux chiottes

hodit se: hodit se k čemu slušetaller bien avec qqch, ensemble

chtít: To chce klid!Allons, du calme !

chtít se: Chce se mi spát/na záchod.J'ai envie de dormir/d'aller aux toilettes.