Hlavní obsah

notre [nɔtʀ]

Přídavné jménonos

  1. náš, naše, svůjà notre époquev naší doběC'est notre tour.Teď je řada na nás.
  2. vyjadřující osobní sympatiiComment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

Vyskytuje se v

nôtre: le nôtrenáš samostatně

région: dans nos régionsv našich končinách

latitude: sous nos latitudesv našich zeměpisných šířkách

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

revenir: Revenons à nos moutons.Vraťme se k věci.

route: Nos routes se sont croisées.Naše cesty se zkřížily.

letopočet: après Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère communenašeho letopočtu

náš, naše: à notre guiseob. po našem

odpustit: Pardonne-nous nos offenses.Odpusť nám naše viny.

pán: Notre SeigneurPán Bůh

úžas: à notre (grande) stupeurk našemu (velkému) úžasu

v, ve: de nos joursv dnešní době

porouchat se: Notre voiture est tombée en panne.Porouchalo se nám auto.

ztratit se: Notre enfant a disparu.Ztratilo se nám dítě.

notre: à notre époquev naší době