Hlavní obsah

pán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (muž) monsieur mDámy a pánové!Mesdames et messieurs !Páni toalety(toilettes pour) Hommes m pl
  2. (vládnoucí, vlivný, mocný) maître m
  3. (majitel) propriétaire m, maître mdomácí pánpropriétaire m de la maison
  4. (šlechtic) seigneur m
  5. dř.(zaměstnavatel sluhy) maître m
  6. Pán (Hospodin) Seigneur mPán JežíšJésus-ChristPán BůhNotre SeigneurPro pána boha!Seigneur Dieu !Pane na nebi!Dieu du ciel !

Vyskytuje se v

dáma: dámy a pánovémesdames et messieurs

Ježíš: Pán Ježíš KristusSeigneur Jésus-Christ

osud: být pánem svého osuduêtre maître de son destin

ten, ta, to: Kdo je ten pán?Qui est-ce cet homme ?

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

měnit: pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.L'homme propose et Dieu dispose.

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

stvořit: být jak ho Pán Bůh stvořilêtre nu comme un ver

takový: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

všemocný: být všemocným pánemfaire la pluie et le beau temps

seigneur: en (grand) seigneurvelkopansky, jako velký pán

charbonnier: Charbonnier est maître dans sa maison.Doma je každý svým pánem.

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

pluie: faire la pluie et le beau tempsmít hlavní slovo, být všemocným pánem

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán