Hlavní obsah

jaký

Vyskytuje se v

takový: souvztažné tel/telle... tel/tellejaký - takový

směr: prendre la direction (de)vydat se (jakým) směrem

brát: prendre les choses comme elles viennentbrát věci takové, jaké jsou

hanba: Quelle honte !Ta/Jaká hanba!

fin: À quelle fin ?Za jakým účelem?, K jakému cíli?

manière: De quelle manière ?Jak?, Jakým způsobem?

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

titre: À quel titre ?Z jakého titulu?, Jakým právem?

dont: la façon dont il a réponduzpůsob, jakým odpověděl

moyen: Par quel moyen ?Jakým způsobem?, Jak?

tant: Tant vaut l'instituteur, tant vaut l'enseignement.Jaký učitel, taková výuka.

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

jaký: Quel temps fera-t-il ?Jaké bude počasí?