Hlavní obsah

žádný

Vyskytuje se v

okolnost: za žádných okolnostíen aucune circonstance

případ: v žádném případěen aucun cas

rozdíl: nulový/žádný rozdíldifférence nulle

souvislost: nemít žádnou souvislost s čímêtre sans rapport avec qqch

znamení: zvláštní znamení: žádnásignes particuliers: néant

zastání: Nemám žádné zastání.Me voilà sans protection.

génius: Není žádný génius.Il n'a pas inventé la poudre (à canon).

legrace: Není to žádná legrace.Il n'y a pas de quoi rigoler.

med: Není to žádný med.Ce n'est pas de la tarte.

problém: Žádný problém!Pas de problème !

spadnout: Žádný učený z nebe nespadl.Il faut en tout un apprentissage, Il y a un commencement à tout.

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Il y a un commencement à tout., C'est en forgeant qu'on devient forgeron.

váha: nemít (žádnou) váhune pas peser lourd

cas: en aucun casv žádném případě

façon: en aucune façonžádným způsobem, nijak, nikterak, vůbec ne

gloire: iron. Ce n'est pas la gloire.Není to žádná sláva.

manière: en aucune manièrežádným způsobem, nikterak

mélancolie: hovor. ne pas engendrer la mélancolienezkazit žádnou legraci

terrible: pas terriblenic moc, žádná sláva, průměrný

aucun: en aucun casv žádném případě

rigoler: Il n'y a pas de quoi rigoler.Tady není nic k smíchu., To není žádná prdel.

couleur: des goûts et des couleursproti gustu žádný dišputát

forger: C'est en forgeant qu'on devient forgeron.Žádný učený z nebe nespadl., Cvik dělá mistra.

mort: Ce n'est pas la mort du petit cheval.To není žádná tragédie.

particulier: signes particuliers : néantzvláštní znamení: žádná

peser: ne pas peser lourdnemít (žádnou) váhu

rose: Ce n'est pas (tout) rose.Není to žádný med.

supporter: Cette règle ne supporte aucune exception.Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.

tarte: hovor. C'est pas de la tarte.To není žádná hračka.