Hlavní obsah

váha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotnost) poids m, pesanteur fjednotka váhyunité f de poidsprodávat co na váhuvendre qqch au poidshrubá/celková váhapoids brut/totalpřibrat/ztratit na vázeprendre/perdre du poids
  2. (váhová kategorie) poids m
  3. (přístroj) balance f, bascule fautomatická váhabascule automatiquelékárnické váhybalance de précision
  4. (závažnost, význam) poids m, importance fbrát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère
  5. (studně ap.) chadouf m
  6. Váhy (souhvězdí) Balance f

Vyskytuje se v

váha: souhvězdí Balance Váhy

argument: poids d'un argumentváha argumentu

celkový: poids totalcelková váha

čistý: poids netčistá váha

hrubý: poids bruthrubá váha zboží

jednotka: unité de poids/volume/masse/tempsjednotka váhy/objemu/hustoty/času

lehký: poids légersport. lehká váha

mrtvý: ekon. charge morte, tech. poids mortmrtvá váha

muší: poids mouchesport. muší váha

přebytek: excédent de poidspřebytek váhy

přírůstek: augmentation de poidspřírůstek na váze

závěsný: balance à crochettech. závěsné váhy

živý: poids vifekon. živá váha

zakomplexovaný: complexé par son poidszakomplexovaný kvůli své váze

brát: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

léger: sport. poids légerlehká váha

lourd: poids lourdtěžká váha váhová kategorie

net: poids netčistá váha

précision: balance de précisionlékárnické váhy

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

balance: peser dans la balancemít svou váhu důležitost

pencher: faire pencher la balancevychýlit misky vah ovlivnit rozhodnutí

peser: ne pas peser lourdnemít (žádnou) váhu

poids: poids lourd/plumetěžká/muší váha silný nebo hubený člověk

perový: hmotnostní kategorie poids plumepérová váha