Hlavní obsah

prendre [pʀɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqn/qqch vzít, uchopit, chytit koho/co do ruky
 2. qqch vzít (si) co s sebou - deštník, vybavení na cestu ap.
 3. prendre qqch sur soi přen.vzít na sebe co
 4. prendre qqch (bien/mal) přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)prendre qqch à cœurvzít si co k srdciprendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhuprendre qqn en amitiéoblíbit si kohoprendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost
 5. qqch získat, opatřit si co něco abstraktního
 6. qqch (z)měřit coprendre sa températurezměřit si teplotu
 7. zapsat, zaznamenatprendre des notesdělat si poznámkyprendre une photo de qqchvyfotit co, udělat snímek čeho
 8. qqn vzít si koho za ženu, muže, přijmout, najmout koho do práce ap.
 9. qqn/qqch pour qqn/qqch považovat, pokládat, mít koho/co za koho/co
 10. qqch (po)jíst, (po)pít, dát si coprendre un cafédát si kávuprendre ses médicamentsužívat léky
 11. qqch přisvojit si co, chopit se, zmocnit se čeho
 12. zabrat, obsadit, dobýt město ap.prendre le pouvoirchopit se moci
 13. qqch à qqn vzít, (u)krást, odcizit komu coprendre qqn par son point faiblevyužít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunu
 14. začít nosit/používat
 15. qqch jet čímprendre le trainjet vlakem
 16. vzít si, dát siprendre son tempsdá(va)t si na čas
 17. qqch nabý(va)t čeho, dost(áv)at coprendre froidnachladit se

Vyskytuje se v

congé: (roz)loučit seprendre congé

fin: skončit, přestatprendre fin

parti: pour/contre qqn postavit se za koho, proti komuprendre parti

partie: obořit se na koho, napadnout kohoprendre qqn à partie

possession: de qqch zabrat (si) co pokoj ap.prendre possession

prendre: vzít na sebe coprendre qqch sur soi

pris: pěkně rostlý, urostlýbien pris

prise: (elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířkaprise de courant, prise (électrique)

acte: dát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čemprendre acte de qqch

altitude: nab(í)rat výšku o letadleprendre de l'altitude

bus: jet autobusemprendre le bus

charge: naložit koho/co do vozuprendre en charge qqn/qqch dans un véhicule

chasse: stíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.donner la chasse à qqch, prendre qqch en chasse

ciment: zvolna tuhnoucí cementciment à prise lente

connaissance: obeznámit se, seznámit se s čímprendre connaissance de qqch

conscience: uvědomit si coprendre conscience de qqch

considération: brát v úvahuprendre en considération

contact: navázat styk s kýmprendre contact avec qqn

contre-pied: udělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqch

corde: řezat zatáčkumotor. prendre un virage à la corde

corps: nabý(va)t (určité) formyprendre corps

crise: dostat záchvatêtre pris d'une crise

culotte: hodně prohrátprendre une culotte

décision: rozhodnout (se), učinit rozhodnutíprendre une décision

défaut: přistihnout, nachytat koho(sur)prendre qqn en défaut

défense: hájit, zastat se, vystoupit na obranu kohoprendre la défense de qqn

dépourvu: překvapit kohoprendre qqn au dépourvu

douche: (vy)sprchovat seprendre une douche

embonpoint: tloustnoutprendre de l'embonpoint

essor: vzlétnout, vznést se, přen. rozvinout seprendre son essor

femme: oženit seprendre femme

feu: vznítit se, vzplanout, chytit ohněmprendre feu

filature: sledovat kohoprendre qqn en filature

forme: nabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovatprendre forme

froid: nachladit se, nastydnoutprendre froid

garde: dá(va)t pozor, mít se na pozoruprendre garde, être sur ses gardes

gorge: chytit koho pod krkemprendre qqn à la gorge

haine: pojmout nenávist ke komuprendre qqn en haine

importance: stát se důležitýmprendre de l'importance

mal: onemocnětprendre (du) mal

modèle: vzít si koho za vzorprendre qqn comme modèle

moulage: udělat odlitek čeho, odlít coprendre un moulage de qqch

part: účastnit se čeho, podílet se na čemprendre part à qqch

pas: předejít koho i přen.prendre le pas sur qqn

petit-déjeuner: snídat, dávat si snídaniprendre son petit-déjeuner

plaisir: libovat si v čem, mít v čem zalíbení, nacházet v čem potěšeníprendre du plaisir à (faire) qqch

position: zaujmout stanoviskoprendre position

raccourci: jít zkratkouprendre un raccourci

rendez-vous: smluvit si schůzkuprendre (un) rendez-vous

résolution: učinit rozhodnutí, rozhodnout seprendre une résolution

retard: zpožďovat se o hodinkáchprendre du retard

retraite: odejít do důchoduprendre sa retraite

sang: odběr krveprise de sang

soin: vzít si na starost, postarat se o koho/coprendre soin de qqn/qqch

sur: být chycen při činuêtre pris sur le fait

temps: dávat si na čas, nespěchatprendre (tout) son temps

tout: celkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolemà tout prendre

tripe: dojmout k slzám, chytit za srdceprendre aux tripes

ventre: tloustnoutprendre du ventre

vol: vzlétnout, odletět, vznést seprendre son vol

air: být na vzduchu, procházet seprendre l'air

vue: záběrprise de vue

appui: opřít se o koho/coprendre appui sur qqn/qqch

autobus: jet autobusemprendre l'autobus

file: stoupnout si do řadyprendre la file

improviste (à l'): překvapit, nachytat kohoprendre qqn à l'improviste

mesure: učinit opatřeníprendre des mesures

peur: polekat se, dostat strachprendre peur

akademický: získat akademickou hodnostprendre un degré académique

antikoncepce: brát antikoncepciprendre la pilule

brát: brát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn

brát si: brát si co k srdciprendre qqch à cœur

celkem: celkem vzatoà tout prendre

čerstvý: jít na čerstvý vzduch(aller) prendre l'air

čin: přistihnout koho při činuprendre qqn sur le fait

dobře: počínat si dobřes'y prendre bien

doleva: jít dolevaprendre à gauche

dostat: dostat závraťêtre pris de vertige

důchod: být v důchoduprendre sa retraite

forma: nabý(va)t (určité) formyprendre corps

hnízdo: přen. vylétnout z hnízdaprendre sa volée

chtít se: Chce se mi dělat co.J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.

chytit: chytit do pastiprendre au piège, piéger

jet: jet čím načernoprendre qqch au noir

jistota: nabý(va)t jistotyprendre de l'assurance

klín: vzít koho na klínprendre qqn sur ses genoux

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

kontakt: navázat kontakt s kýmprendre contact avec qqn

kořen: zapustit kořeny i přen.prendre racine

koupel: dát si koupelprendre un bain

krev: odběr krveprise de sang

lék: předepsat/brát lékyprescrire/prendre des médicaments

měřit: měřit si teplotu teploměremprendre sa température avec un thermomètre

míra: vzít míru čehoprendre les mesures de qqch

na: vzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération

nadýchat se: nadýchat se čerstvého vzduchuprendre le frais/l'air, hovor. s'oxygéner les poumons

nechat: nechat se zlákat k čemuse prendre au jeu

odběr: odběr vodyprise d'eau, domácností ap. abonnement à l'eau

odpočinek: odejít na odpočinekprendre sa retraite

odvaha: dodat si odvahy(re)prendre courage

ochrana: vzít koho pod svou ochranuprendre qqn sous sa protection

panika: být zachvácen panikouêtre pris de panique

pasáž: projít pasážíprendre un passage

plout: plout po větruprendre le vent

povolit: povolit sevřenílâcher prise

poznámka: dělat si poznámkyprendre des notes

pravý: udělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqch

převzít: převzít štafetu od kohoprendre le relais de qqn, přen. relayer qqn

riziko: brát na sebe riziko riskovatprendre un risque

ruka: vzít co do rukouprendre qqch en main(s)

říznout: říznout zatáčkucouper un virage, prendre un virage à la corde

sejmout: sejmout otisky prstůprendre des empreintes

slovo: vzít si slovo/ujmout se slovaprendre la parole

směr: vydat se (jakým) směremprendre la direction (de)

benzin: natankovat benzinprendre de l'essence

dát: Dám si kávu.Je prends un café.

dojíždět: dojíždět do školy vlakemprendre le train pour aller à l'école

jaký: Jakou si vezmeš?Tu prends laquelle ?

ještě: Vezmi si ještě.Prends-en encore.

jezdit: Jezdíš do práce autem?Tu prends ta voiture pour aller au travail ?

jít: jít na pivoaller prendre une bière

kudy: Kudy mám jít?Je dois prendre quelle direction ?

mít: Měli ho za blázna.Ils l'ont pris pour un fou.

načepovat: načepovat benzínprendre de l'essence

nalevo: Jděte nalevo.Prenez/Allez/Tournez à gauche.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

pozor: Dávej na sebe pozor.Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.

přistihnout: přistihnout koho při činuprendre qqn sur le fait

sebou: Vezmi to s sebou.Prends-le avec toi.

sednout: Sedněte si.Asseyez-vous., Prenez place.

citlivý: uhodit na čí citlivou strunutoucher la corde sensible de qqn, prendre qqn par son point faible

dokopat: dokopat se k něčemuhovor. se prendre par la main

držet: držet ochrannou ruku nad kýmprendre qqn sous son aile

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

hospoda: chodit ke komu jako do hospodyprendre la maison de qqn pour une auberge

hovno: Myslí, že jeho hovno nesmrdí.Il ne se prend pas pour une merde.