Hlavní obsah

fin [fε̃]

Vyskytuje se v

citation: fin de citationkonec citace

herbe: fines herbesbylinky koření

race: fin de racedekadentní

semaine: fin de semainevíkend

bec: bec finmlsný jazýček, labužník

début: du début à la finod začátku do konce

fine: fine champagnekoňak

gueule: fine gueulemlsný jazýček, mlsná huba

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mettre: mettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu

ouïe: avoir l'ouïe finemít jemný sluch

toucher: toucher à sa finchýlit se ke konci

vers: vers la fin du mois/de l'annéena přelomu měsíce/roku

approcher: La fin approche.Konec se blíží.

extra-: extra(-)finvelejemný

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

cheveu: fin comme un cheveutenký jako vlásek

haricot: hovor. C'est la fin des haricots.To je konec., Je po všem.

lame: fine lamedobrý šermíř

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

moyen: La fin justifie les moyens.Účel světí prostředky.

peigne: passer au peigne findůkladně prohledat

renard: fin renardliška podšitá

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

blížit se: blížit se ke koncitoucher à sa fin

citace: konec citacefin de citation

déšť: jemný déšťpluie fine

konec: na/ke konci měsíceà/vers la fin du mois

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

konec: chýlit se ke koncitirer à sa fin

mouka: hladká moukafarine deuxième, fine farine

písek: jemný/hrubý píseksable fin/gros sable

postava: štíhlá postavataille fine

pozorovatel: bystrý pozorovatelobservateur fin

přelom: na přelomu měsícevers la fin du mois

skoncovat: skoncovat se životemmettre fin à sa vie

svět: konec světafin du monde

závěr: v závěruà la fin

koncem: koncem zářífin septembre

koncem: koncem týdneen fin de semaine

na: na začátku/konciau début/à la fin

sebevražda: spáchat sebevražduse suicider, mettre fin à sa vie

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyà toutes fins utiles

dovést: dovést co do zdárného koncemener qqch à bonne fin

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

jazýček: mlsný jazýčekfine bouche

mlsný: mlsný jazýčekfine bouche , bec fin

prostředek: Účel světí prostředky.La fin justifie les moyens.

udělat: udělat čemu konecmettre fin à qqch

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

začátek: od začátku až do koncedu commencement à la fin, depuis le début jusqu'à la fin

zbořit se: Svět se nezboří.Ce ne sera pas la fin du monde.