Hlavní obsah

fin [fε̃]

Vyskytuje se v

fin: à la finkonečně, nakonec

herbe: fines herbesbylinky koření

race: fin de racedekadentní

semaine: fin de semainevíkend

bec: bec finmlsný jazýček, labužník

début: du début à la finod začátku do konce

fine: fine champagnekoňak

gueule: fine gueulemlsný jazýček, mlsná huba

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mettre: mettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu

ouïe: avoir l'ouïe finemít jemný sluch

toucher: toucher à sa finchýlit se ke konci

vers: vers la fin du mois/de l'annéena přelomu měsíce/roku

approcher: La fin approche.Konec se blíží.

extra-: extra(-)finvelejemný

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

cheveu: fin comme un cheveutenký jako vlásek

haricot: hovor. C'est la fin des haricots.To je konec., Je po všem.

lame: fine lamedobrý šermíř

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

moyen: La fin justifie les moyens.Účel světí prostředky.

peigne: passer au peigne findůkladně prohledat

renard: fin renardliška podšitá

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

blížit se: toucher à sa finblížit se ke konci

citace: fin de citationkonec citace

déšť: pluie finejemný déšť

konec: à/vers la fin du moisna/ke konci měsíce

mouka: farine deuxième, fine farinehladká mouka

písek: sable fin/gros sable jemný/hrubý písek

postava: taille fineštíhlá postava

pozorovatel: observateur finbystrý pozorovatel

přelom: vers la fin du moisna přelomu měsíce

skoncovat: mettre fin à sa vieskoncovat se životem

svět: fin du mondekonec světa

závěr: à la finv závěru

koncem: fin septembrekoncem září

na: au début/à la finna začátku/konci

sebevražda: se suicider, mettre fin à sa viespáchat sebevraždu

všichni, všechny, všechna: à toutes fins utilespro všechny případy

dovést: mener qqch à bonne findovést co do zdárného konce

džbán: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

jazýček: fine bouche mlsný jazýček

mlsný: fine bouche , bec finmlsný jazýček

prostředek: La fin justifie les moyens.Účel světí prostředky.

udělat: mettre fin à qqchudělat čemu konec

utrhnout se: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

začátek: du commencement à la fin, depuis le début jusqu'à la finod začátku až do konce

zbořit se: Ce ne sera pas la fin du monde.Svět se nezboří.

citation: fin de citationkonec citace