Hlavní obsah

vers [vεʀ]

Předložka

  1. k(e), ku místněse diriger vers la sortiezamířit k východu
  2. poblíž k něčemuvers la droite(odněkud) zprava, někde (vpravo)
  3. kolem, okolo, k časověvers la fin du mois/de l'annéena přelomu měsíce/roku

Podstatné jméno mužské

  1. lit.verš
  2. poezie, báseňcomposer/écrire des versskládat/psát poezii

Vyskytuje se v

hexamètre: ( vers) hexamètrehexametrický verš, hexametr

luisant: ver luisantsvětluška, svatojánská muška

ver: ver (de terre)dešťovka, žížala

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

ruée: ruée vers l'orzlatá horečka

solitaire: ver solitairetasemnice

terre: ver de terrežížala, dešťovka

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

finir: Le spectacle finira vers minuit.Představení končí kolem půlnoci.

verse: Il pleuvait à verse.Lilo jako z konve.

brouček: ver luisantsvatojánský brouček

horečka: ruée vers l'orzlatá horečka

konec: à/vers la fin du moisna/ke konci měsíce

muška: ver luisant, luciole svatojánská muška

pravicově: orienté vers la/à droitepravicově orientovaný

přelom: vers la fin du moisna přelomu měsíce

situovaný: maison située vers le suddům situovaný na jih

směr: dans la direction de qqch, vers qqchsměrem k čemu, kam

k, ke, ku: vers le soirk večeru

kolem: vers deux heureskolem druhé hodiny

konev: Il pleut à verse.Leje jako z konve.

nahý: être nu comme un verbýt nahý jako červ

stvořit: être nu comme un verbýt jak ho Pán Bůh stvořil

tahat: tirer les vers du nez de qqntahat z koho rozumy

vytáhnout: tirer les vers du nez à qqnvytáhnout z koho informace

alexandrin: (vers) alexandrinalexandrinský verš, alexandrin