Hlavní obsah

luisant [lɥizɑ̃ˌ ɑ̃t]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

luisant: ver luisantsvětluška, svatojánská muška

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

ver: ver luisantsvětluška, svatojánská muška

bien: Bien fait pour lui !Dobře mu tak!

bourdonner: Les oreilles lui bourdonnent.Hučí mu v uších.

chez: Il est rentré chez lui.Vrátil se domů.

dérober: Ses genoux se dérobent sous lui.Podlamují se mu kolena.

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

entrer: Une épine lui est entrée dans le pied.Vrazil si trn do nohy.

manquer: Le pied lui a manqué.Šlápl vedle.

revenir: Le courage lui revient.Vrací se mu odvaha.

sonner: Les oreilles lui sonnent.Zvoní mu/jí v uších.

céder: Il ne lui cède en rien.Vyrovná se mu.

confession: On lui donnerait le bon Dieu sans confession.Vypadá jako neviňátko.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

mot: Je lui en toucherai un mot.Zmíním se mu o tom.

parole: Il ne lui manque que la parole.jen promluvit o chytrém zvířeti

brouček: ver luisantsvatojánský brouček

muška: ver luisant, luciole svatojánská muška

padnout: Cela lui va comme un gant.Padne jí to jako ulité.

ale: C'était pas moi, mais lui.Nebyl jsem to já, ale on.

: Dis-lui de m'appeler.Řekni mu, ať mi zavolá.

jemu: Ne le lui dis pas.Jemu to neříkej.

: Cela lui est égal.Jí je to jedno.

moct: Ça ne peut pas être lui.To nemůže být on.

mu: Ne le lui dis pas.Neříkej mu to.

muset: Il faut (absolument) que je lui parle.Musím s ní mluvit.

podle: On lui a donné le nom de...Byl pojmenován podle...

sebe: Il est chez lui.Je u sebe.

sebou: content de lui-mêmespokojený sám se sebou

slušet: Cette robe lui va bien.Tyto šaty jí sluší.

svůj, svá, své, svoje: Je lui donne mon livre.Dám mu svou knihu.

utrum: C'est fini pour lui/elle.Má utrum.

zatěžko: J'avais du mal à lui répondre.Bylo mi zatěžko mu odpovědět.

zavézt: conduire qqn à la maison/chez luizavést koho domů

zvednout se: Ça lui a fait mal au ventre.Zvedl se mu z toho žaludek.

holub: Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.

hořet: Les pieds lui brûlent.Půda mu hoří pod nohama.

housle: Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

krev: Cela est devenu une habitude chez lui.Přešlo mu to do krve.

mléko: Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.Ještě mu teče mléko po bradě.

mozek: Cela lui détraque le cerveau.Jde/Leze mu to na mozek.

osvítit: Le Saint Esprit est descendu sur lui.Osvítil ho duch svatý.

ozářit: La joie lui a éclairé le visage.Radost jí ozářila tvář.

pocta: C'est lui faire trop d'honneur.To je pro něho příliš velká pocta. nezasluhuje ji

pro: Les gens se moquent de lui.Je lidem pro blázny.

sahat: Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.Nesahá mu/jí ani po kotníky.

stání: Les pieds lui brûlent.Nemá stání.

stoupat: Le vin lui monte à la tête.Víno mu stoupá do hlavy.

studený: Ça a été une douche froide pour lui.Byla to pro něj studená sprcha.

svrbět: La langue lui démange.Svrbí ho jazyk.

usmát se: Enfin la chance lui a souri.Konečně se na něj usmálo štěstí.

vztek: La moutarde lui monte au nez.Dostává vztek. začíná toho mít dost

z, ze: Ce n'est pas de lui.To nemá ze své hlavy.

zatočit: Le sort lui a joué un drôle de tour.Osud s ním pěkně zatočil.

zatočit se: Tout a tourné autour de lui.Všechno se s ním zatočilo.

ztuhnout: L'horreur lui a figé le sang dans les veines.Hrůzou mu ztuhla krev v žilách.

lui: lui-mêmeon sám