Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) maisale nemais non
  2. (nýbrž) maisNebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.
  3. (stupňování, zesílení významu) mais (aussi)nejen... ale i...non seulement... mais aussi...
  4. (kompenzace negativního) maisale na druhé straněmais d'autre part

Částice

  • údivquel/quelle +subst., maisTo je ale počasí!Quel temps !Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

Vyskytuje se v

přece: pourtant, tout de même, toutefoisa přece, ale přece, však přece

čerstvý: jít na čerstvý vzduch(aller) prendre l'air

čert: Jděte k čertu.Allez au diable.

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

divadlo: jít do divadlaaller au théâtre

fronta: jít na frontualler au front

hora: jet na horyaller à la montagne

chodit: chodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jednotlivost: postupovat od obecného k jednotlivostemaller du général au particulier

jistě: mais bien sûrale jistě

jízdenka: zpáteční jízdenka(billet) aller (et) retour

určitě: mais certainementale určitě

ale: Quel temps !To je ale počasí!

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

autobus: jezdit do práce autobusemprendre le bus pour aller au travail

běžet: Běž pryč!Va-t-en !

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

do: jít do divadlaaller au théâtre

dobře: Mám se dobře.Je vais bien.

dojíždět: dojíždět do školy vlakemprendre le train pour aller à l'école

dovolená: jet na dovolenoualler en vacances

hajzl: jít na hajzlaller aux chiottes

hodit se: hodit se k čemu slušetaller bien avec qqch, ensemble

humus: C'est dégueulasse !To je ale humus!

chtít: To chce klid!Allons, du calme !

chtít se: Chce se mi spát/na záchod.J'ai envie de dormir/d'aller aux toilettes.

jak: Jak se máš?Comment vas-tu ?

jakpak: Jakpak se máš?Comment ça va?

jednosměrný: jednosměrná jízdenkaaller

jet: jet autemaller en voiture, prendre la voiture

jezdit: Jezdíš do práce autem?Tu prends ta voiture pour aller au travail ?

jít: jít pěškyaller à pied

kam: Kam jdeš?Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?

sice: J'ai bien dit que... mais...Řekl jsem sice, že..., ale...

vůbec: mais pas du toutale vůbec ne

zlobit se: Excusez-moi de vous déranger, mais...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

že: Comme il fait beau aujourd'hui !Že je dnes ale hezky!

bát se: přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

čoud: zmizet jako čouds'en aller en fumée

ďábelsky: jet ďábelsky rychlealler un train d'enfer

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

daleko: zajít příliš dalekoaller trop loin

ďas: expr. Ať táhne k ďasu.Qu'il aille au diable.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

fiasko: (s)končit fiaskems'en aller en eau de boudin

hlína: C'est marrant !To je ale hlína!

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

allée: chození sem a tam, přecházení, pobíháníallée et venue

aller: hodit se k soběaller bien avec qqch

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

aviron: veslovataller à l'aviron

bicyclette: jezdit na kolealler à bicyclette

billet: zpáteční jízdenkabillet aller et retour

chercher: jít pro koho/coaller chercher qqn/qqch

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

diable: Jděte k čertu.Allez au diable.

fond: jít k jádru věcialler au fond des choses

gonfler: hovor. Il est vraiment gonflé.Ten má ale drzost.

juste: dobře padnout o oblečeníaller juste

ligne: začí(na)t nový odstavecaller à la ligne

manière: En voilà des manières !To jsou mi ale způsoby!

non: non seulement... mais...nejen(že)..., ale i...

quelqu'un: lid. C'est quelqu'un !To je ale něco!

rencontre: jít komu naprotialler à la rencontre de qqn

renseignement: shánět informace o kom, vyptávat se na kohoaller aux renseignements sur qqn

sans: To se rozumí samo sebou.Cela va sans dire.

secours: jít pro pomocaller chercher du secours

selle: jít na stolicialler à la selle

si: que si, vieilli si faitale ano

simple: jedna cesta jednoduchá jízdenkaun aller simple

soi: To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.Cela va de soi.

sûrement: lentement mais sûrementpomalu, ale jistě

aller-retour: zpáteční jízdenka/letenka(billet) aller-retour

ethmoïde: etmoidální, čichový týkající se čichové kostiethmoïde, ethmoïdal/-ale

hâler: opálit se o pokožcese hâler

pis: v nejhorším (případě), při nejhoršímau pis aller

va-vite: ve spěchu, nakvap, zběžněà la va-vite

terrain: jít na soubojaller sur le terrain

tête: hovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osobě

trouver: jít/přijít ke komu na návštěvu ap.aller/venir trouver qqn

tuile: Quelle tuile !To je ale malér!

urne: dostavit se k volbámaller aux urnes

va-et-vient: pouliční ruchva-et-vient de la rue

va-tout: hrát o všechnofaire va-tout

venir: chodit sem a tam, přecházetaller et venir

voilà: En voilà, un imbécile !To je ale blbec!

voir: navštívit kohoaller voir qqn

à: jít/jet do Pařížealler à Paris

allez: Do toho, do toho.sport. Allez, allez.

avant: jít vpředaller en avant

bien: mít se dobřealler bien

brancher: Šel bys do kina?Ça te branche d'aller au ciné ?

cailler: V noci bude kosa.Ça va cailler cette nuit.

ce: Ce que c'est beau !To je ale krása!