Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) maisale nemais non
  2. (nýbrž) maisNebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.
  3. (stupňování, zesílení významu) mais (aussi)nejen... ale i...non seulement... mais aussi...
  4. (kompenzace negativního) maisale na druhé straněmais d'autre part

Částice

  • údivquel/quelle +subst., maisTo je ale počasí!Quel temps !Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

Vyskytuje se v

aller: aller jusqu'àqqch sahat, dosahovat k čemu, kam, přen. zajít (až) k čemu

aller: laisser allerqqch nech(áv)at být, zanedbávat co

aller: se laisser allernedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

aller: aller avec, ensemblepatřit/hodit se k sobě

aller: s'en allerodejít, odjet

aller: s'en allervyprch(áv)at, vytéct, ucházet

aller-retour: (billet) aller-retourzpáteční jízdenka/letenka

ethmoïde: ethmoïde, ethmoïdal/-aleetmoidální, čichový týkající se čichové kosti

hâler: se hâleropálit se o pokožce

pis: au pis allerv nejhorším (případě), při nejhorším

va-vite: à la va-viteve spěchu, nakvap, zběžně

aller: aller bien avec qqchhodit se k sobě

aller: un aller (et) retourzpáteční lístek

aller: match allerprvní zápas před druhým odvetným

aviron: aller à l'avironveslovat

bicyclette: aller à bicyclettejezdit na kole

billet: billet aller et retourzpáteční jízdenka

chercher: aller chercher qqn/qqchjít pro koho/co

diable: Allez au diable.Jděte k čertu.

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

juste: aller justedobře padnout o oblečení

ligne: aller à la lignezačí(na)t nový odstavec

rencontre: aller à la rencontre de qqnjít komu naproti

renseignement: aller aux renseignements sur qqnshánět informace o kom, vyptávat se na koho

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

secours: aller chercher du secoursjít pro pomoc

selle: aller à la sellejít na stolici

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

terrain: aller sur le terrainjít na souboj

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

urne: aller aux urnesdostavit se k volbám

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

va-tout: faire va-touthrát o všechno

venir: aller et venirchodit sem a tam, přecházet

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

voir: aller voir qqnnavštívit koho

à: aller à Parisjít/jet do Paříže

à: aller à piedjít pěšky

aller: aller chez qqnjít/jet ke komu

aller: aller tout droit/à droite/à gauchejít/jet rovně/doprava/doleva

aller: aller à chevaljet na koni

aller: la route qui va au châteaucesta vedoucí k zámku

aller: Les draps vont dans le placard.Prostěradla patří do skříně.

aller: Allons nous promener.Pojďme se projít.

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

aller: Ça va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?

aller: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

aller: Ce soir, je vais me coucher tôt.Dnes večer si půjdu brzo lehnout.

aller: Elles vont être contentes.Budou spokojeny.

aller: J'allais justement vous téléphoner.Zrovna jsem vám chtěl zavolat.

aller: Le parfum s'en va.Parfém vyprchá.

aller: L'été s'en va.Léto odchází.

aller: des allers (et) retours, des allers-retourszpáteční lístky

aller: un aller (simple) pour Marseillejízdenka do Marseille

allez: sport. Allez, allez.Do toho, do toho.

avant: aller en avantjít vpřed

avant: aller de l'avantjít vpřed, přen. postupovat směle vpřed, pustit se do toho

bien: aller bienmít se dobře

brancher: Ça te branche d'aller au ciné ?Šel bys do kina?

cailler: Ça va cailler cette nuit.V noci bude kosa.

chose: Je vais vous expliquer la chose.Vysvětlím vám to.

comment: Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?

de: aller de Prague à Brnojet z Prahy do Brna

décroître: La tempête va décroissant.Bouře slábne.

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

on: On y va.(Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.

: vas-tu ?Kam jdeš?

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

patte: aller à pattesjít po svých

tout: Tout va bien.Vše jde dobře.

venue: les allées et venuespřecházení sem a tam

y: Tu y vas.Jdeš tam.

besogne: aller vite en besognepracovat rychle

but: aller droit au butjít přímo k cíli

cheville: ne pas aller à la cheville de qqnnesahat komu ani po kotníky

cul: aller cul numít holý zadek

découverte: aller à la découverte de qqchvydat se za čím, hledat, poznávat co

devant: aller au-devant du dangerjít vstříc nebezpečí

droit: aller droit au butjít přímo na věc

droit: Ça me va droit au cœur.Hluboce mě to zasáhlo.

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

ficher: Va te faire fiche.Jdi se vycpat.

loin: aller trop loinzajít příliš daleko

matricule: hovor. Ça va barder pour son matricule.Má to blbý. jeho situace se zhoršuje

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

pair: aller de pair avec qqn/qqchjít ruku v ruce s kým/čím