Hlavní obsah

soi [swa]

Zájmeno

  • sebe, soběêtre soibýt sám seboun'aimer que soimít rád jen seberevenir à soipřijít k sobě, vzpamatovat serester maître de soiovládnout seconfiance en soisebedůvěrachez soidoma, domůCela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. psych.ono
  2. (vlastní) un autre soi-mêmedruhé já

Vyskytuje se v

aller: nedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemuse laisser aller

bagarrer: avec qqn pour qqch rvát se, porvat se s kým o cose bagarrer

baguenauder: potulovat se, bloumat po ulici ap.(se) baguenauder

baigner: (vy)koupat se umýt se ve vaněse baigner

baisser: pour qqch sklonit se, sehnout se, shýbnout se pro co, kvůli čemuse baisser

balader: procházet se bez cíle, potloukat se, courat sese balader

balancer: houpat se, kývat se, klátit sese balancer

banaliser: zevšednitse banaliser

bander: napnout sese bander

barber: nudit se, otravovat sese barber

barrer: zmizet, táhnout, klidit sese barrer

barricader: zabarikádovat se skrýt se za barikádouse barricader

baser: sur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o cose baser

battre: avec/contre qqn bít se, rvát se, prát se s kýmse battre

bécoter: hubičkovat se, pusinkovat sese bécoter

bêtifier: blbnout, oblbovat sese bêtifier

bichonner: fintit se, parádit sese bichonner

bidonner: chechtat se, popadat se za břichose bidonner

bigorner: bít se, prát se, rvát sese bigorner

blâmer: de qqch dělat si výčitky za co, vyčítat si cose blâmer

blesser: zranit se, poranit sese blesser

bonifier: zlepšit se, zušlechtit se, získ(áv)at na kvalitěse bonifier

borner: qqch omezit se na co, spokojit se s čímse borner à

botter: obou(va)t se, nosit botyse botter

boucher: ucp(áv)at se, zacp(áv)at se vodovodní trubka ap.se boucher

bouger: pohnout se, rozhýbat se začít něco dělatse bouger

bourrer: de qqch nacpat se, přecpat se čímse bourrer

bousculer: strkat se, postrkovat se, šťouchat se v davu ap.se bousculer

boutonner: zapnout si knoflíky, zapnout sese boutonner

branler: dělat si to, honit (si ho) onanovatse branler

briser: rozbí(je)t se, (roz)tříštit sese briser

bronzer: opálit sese bronzer

brosser: qqch vyčistit si, vykartáčovat si co, okartáčovat sese brosser

brouiller: (z)kalit se, zakalit sese brouiller

brûler: popálit se, spálit sese brûler

buter: umíněně trvat na svémse buter

cabrer: vzepnout se, stavět se na zadní o zvířetise cabrer

cacher: skrý(va)t se, ukrý(va)t se, schov(áv)at sese cacher

calfeutrer: (u)zavřít se kdese calfeutrer

câliner: avec qqn mazlit se, laskat se s kýmse câliner

calmer: uklidnit se, zklidnit se, utišit sese calmer

cambrer: prohnout se, vypnout prsase cambrer

camoufler: zamaskovat sese camoufler

camper: vyzývavě se postavitse camper

cancériser: (z)měnit se na rakovinuse cancériser

cantonner: dans qqch omezit se na co, uzavřít se do čehose cantonner

caractériser: par qqch vyznačovat se čímse caractériser

caraméliser: (z)karamelizovat se o cukruse caraméliser

carier: (z)kazit se o zubuse carier

carrer: uvelebit se, rozvalit se v křesle ap.se carrer

caser: nacpat se, vecpat se kamse caser

casser: rozbí(je)t se, zlomit se, lámat sese casser

castagner: rvát sese castagner

caver: de qqch vsadit co kolikse caver

chamailler: vjet si do vlasů, hašteřit sese chamailler

changer: en qqn/qqch (z)měnit se, přeměnit se v koho/cose changer

charger: de qqch naložit (si) na sebe co nákladse charger

châtier: trestat se, trýznit se tělesněse châtier

chatouiller: lechtat se, šimrat se navzájemse chatouiller

chauffer: hřát se, vyhřívat se na sluníčku ap.se chauffer

chausser: obou(va)t sese chausser

chercher: hledat se svou identituse chercher

chevaucher: překrývat se časověse chevaucher

chicaner: hádat se, přít sese chicaner

chiffonner: (po)mačkat sese chiffonner

chiffrer: dělat, činit kolik, jít do kolikase chiffrer à

choquer: narazit na sebe, srazit se o autech, armádě ap.se choquer

cimenter: utvrdit se, utužit se o přátelství ap.se cimenter

claquemurer: zavřít se domase claquemurer

clarifier: vyjasnit sese clarifier

classer: řadit se, umístit sese classer

claustrer: odloučit se od světa, en qqch uzavřít se do čehose claustrer

cloîtrer: uzavřít se světu ap.se cloîtrer

coaguler: srazit se, vysrážet se, koagulovatse coaguler

coaliser: vytvořit koalici, spojit se, spolčit sese coaliser

cogner: à/contre qqch uhodit se, bouchnout se, praštit se o cose cogner

coiffer: de qqch dát si na hlavu cose coiffer

coincer: zablokovat se, zaseknout se o mechanismu ap.se coincer

coller: à/contre qqn/qqch přitisknout se ke komu/čemu, na koho/cose coller

colleter: prát se, rvát sese colleter

colorer: (z)barvit se, zabarvit se, obarvit sese colorer

coltiner: qqch dřít se s čím s prací, nádobím ap.se coltiner

commander: souviset spolu, navazovat, být spojený o místnostech v bytě ap.se commander

commettre: (z)kompromitovat se stykem s nevhodnými lidmise commettre

aise: udělat si pohodlí, chovat se nenuceněse mettre à l'aise