Hlavní obsah

soi [swa]

Zájmeno

  • sebe, soběêtre soibýt sám seboun'aimer que soimít rád jen seberevenir à soipřijít k sobě, vzpamatovat serester maître de soiovládnout seconfiance en soisebedůvěrachez soidoma, domůCela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. psych.ono
  2. (vlastní) un autre soi-mêmedruhé já

Vyskytuje se v

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

aller: se laisser allernedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu

bagarrer: se bagarreravec qqn pour qqch rvát se, porvat se s kým o co

bagarrer: se bagarrerhádat se

baguenauder: (se) baguenauderpotulovat se, bloumat po ulici ap.

baigner: se baigner(vy)koupat se umýt se ve vaně

baisser: se baisserpour qqch sklonit se, sehnout se, shýbnout se pro co, kvůli čemu

balader: se baladerprocházet se bez cíle, potloukat se, courat se

balancer: se balancerhoupat se, kývat se, klátit se

banaliser: se banaliserzevšednit

bander: se bandernapnout se

barber: se barbernudit se, otravovat se

barrer: se barrerzmizet, táhnout, klidit se

barricader: se barricaderzabarikádovat se skrýt se za barikádou

baser: se basersur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o co

battre: se battreavec/contre qqn bít se, rvát se, prát se s kým

bécoter: se bécoterhubičkovat se, pusinkovat se

bêtifier: se bêtifierblbnout, oblbovat se

bichonner: se bichonnerfintit se, parádit se

bidonner: se bidonnerchechtat se, popadat se za břicho

bigorner: se bigornerbít se, prát se, rvát se

blâmer: se blâmerde qqch dělat si výčitky za co, vyčítat si co

blesser: se blesserzranit se, poranit se

bonifier: se bonifierzlepšit se, zušlechtit se, získ(áv)at na kvalitě

borner: se borner àqqch omezit se na co, spokojit se s čím

botter: se botterobou(va)t se, nosit boty

boucher: se boucherucp(áv)at se, zacp(áv)at se vodovodní trubka ap.

bouger: se bougerpohnout se, rozhýbat se začít něco dělat

bourrer: se bourrerde qqch nacpat se, přecpat se čím

bourrer: se bourrerzbít se, zmlátit se

bourrer: se bourrerožrat se

bousculer: se bousculerstrkat se, postrkovat se, šťouchat se v davu ap.

boutonner: se boutonnerzapnout si knoflíky, zapnout se

branler: se branlerdělat si to, honit (si ho) onanovat

briser: se briserrozbí(je)t se, (roz)tříštit se

briser: se briservzdouvat se, běsnit o moři

bronzer: se bronzeropálit se

bronzer: se faire bronzeropalovat se

brosser: se brosserqqch vyčistit si, vykartáčovat si co, okartáčovat se

brouiller: se brouiller(z)kalit se, zakalit se

brouiller: se brouilleravec qqn rozkmotřit se s kým, být s kým na štíru

brûler: se brûlerpopálit se, spálit se

buter: se buterumíněně trvat na svém

cabrer: se cabrervzepnout se, stavět se na zadní o zvířeti

cabrer: se cabrercontre qqch vzpínat se, stavět se proti čemu

cacher: se cacherskrý(va)t se, ukrý(va)t se, schov(áv)at se

cacher: se cacher de qqnskrý(va)t své myšlenky, (za)tajit své záměry před kým

calfeutrer: se calfeutrer(u)zavřít se kde

câliner: se câlineravec qqn mazlit se, laskat se s kým

calmer: se calmeruklidnit se, zklidnit se, utišit se

cambrer: se cambrerprohnout se, vypnout prsa

camoufler: se camoufler(za)maskovat se

camper: se campervyzývavě se postavit

cancériser: se cancériser(z)měnit se na rakovinu

cantonner: se cantonnerdans qqch omezit se na co, uzavřít se do čeho

caractériser: se caractériserpar qqch vyznačovat se čím

caraméliser: se caraméliser(z)karamelizovat se o cukru

carier: se carier(z)kazit se o zubu

carrer: se carreruvelebit se, rozvalit se v křesle ap.

caser: se casernacpat se, vecpat se kam

casser: se casserrozbí(je)t se, zlomit se, lámat se

casser: se casserpřetrhnout se, nadřít se

casser: se casserztratit se, zmizet

castagner: se castagnerrvát se

caver: se caverde qqch vsadit co kolik

chamailler: se chamaillervjet si do vlasů, hašteřit se

changer: se changeren qqn/qqch (z)měnit se, přeměnit se v koho/co

changer: se changerpřevléci se

charger: se chargerde qqch naložit (si) na sebe co náklad

charger: se chargernastřelit se, našít se, najet se zdrogovat

charger: se charger deqqn/qqch vzít si na starost koho/co, ujmout se koho/čeho

châtier: se châtiertrestat se, trýznit se tělesně

chatouiller: se chatouillerlechtat se, šimrat se navzájem

chauffer: se chaufferhřát se, vyhřívat se na sluníčku ap.

chauffer: se chauffertopit uhlím ap.

chauffer: se chaufferzahřát se, rozehřát se před výkonem

chausser: se chausserobou(va)t se

chercher: se chercherhledat se svou identitu

chevaucher: se chevaucherpřekrývat se časově

chicaner: se chicanerhádat se, přít se

chiffonner: se chiffonner(po)mačkat se

chiffrer: se chiffrer àdělat, činit kolik, jít do kolika

choquer: se choquernarazit na sebe, srazit se o autech, armádě ap.

cimenter: se cimenterutvrdit se, utužit se o přátelství ap.

claquemurer: se claquemurerzavřít se doma

clarifier: se clarifiervyjasnit se

classer: se classerřadit se, umístit se

claustrer: se claustrerodloučit se od světa, en qqch uzavřít se do čeho

cloîtrer: se cloîtreruzavřít se světu ap.

coaguler: se coagulersrazit se, vysrážet se, koagulovat