Hlavní obsah

coaguler [kɔagyle]

Tranzitivní sloveso