Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově)užívá se předložka podle vazby slovesaO co běží?, O co jde?De quoi s'agit-il ?O čem přemýšlíš ?Tu penses à quoi ?volat o pomocappeler au secourspožádat koho o rukudemander la main de qqn
  2. (časový údaj) à, pendanto půlnocià minuito Vánocíchà/pour Noël
  3. (množství, rozsah) debyt o dvou pokojíchappartement m de deux pièces
  4. (rozdíl míry) destarší o dva rokyplus âgé de deux anso chluprasibus
  5. (nástroj) à, avecchodit o berlíchmarcher avec des béquilles
  6. (těsný dotyk, kontakt) à, contre, suropřít se o koho/cos'appuyer contre qqn/qqch
  7. (způsob, okolnosti děje)běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

Částice

Vyskytuje se v

dílo: smlouva o dílolouage d'ouvrage

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

duše: péče o dušicharge d'âme

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

chodit: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles, béquiller

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

klábosit: klábosit o ničempapoter

kolečko: o kolečko míň.Il a une case en moins.

krk: přijít o krkperdre la vie

legenda: Legenda o svaté KateřiněLégende de Sainte-Catherine

loket: opřít se lokty o stůls'accouder sur la table

milost: žádost o milostrecours /pourvoi en grâce

možný: mluvit o všem možnémparler de choses et d'autres

ostatní: postarat se o to ostatnífaire le reste

osvědčení: osvědčení o způsobilosticertificat d'aptitude

dřív: o hodinu dřívune heure plus tôt

jít: O co jde?De quoi s'agit-il ?

jít: Jde o to, že...Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...

jít: Pokud jde o mně...Quant à moi..., En ce qui me concerne...

kdo: O kom to mluvíte?De qui parlez-vous ?

místo: ucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploi

myslet si: Co si o tom myslíš?Qu'est-ce que tu en penses ?

napřed: Hodinky jdou o pět minut napřed.La montre avance de cinq minutes.

něco: o něco pozdějiun peu plus tard

od, ode: Vracím se o lékaře.Je rentre de chez le médecin.

Hromnice: pořek. Na Hromnice o hodinu více.À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

chlup: Bylo to o chlup.Il s'en est fallu d'un poil.

kůrka: Všude chleba o dvou kůrkách.Chaque vin a sa lie.

my: My o vlku a vlk za humny.Quand on parle du loup, on en voit sa queue.

omlátit: omlátit komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otlouct: expr. otlouci komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otřískat: otřískat komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn