Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově)užívá se předložka podle vazby slovesaO co běží?, O co jde?De quoi s'agit-il ?O čem přemýšlíš ?Tu penses à quoi ?volat o pomocappeler au secourspožádat koho o rukudemander la main de qqn
  2. (časový údaj) à, pendanto půlnocià minuito Vánocíchà/pour Noël
  3. (množství, rozsah) debyt o dvou pokojíchappartement m de deux pièces
  4. (rozdíl míry) destarší o dva rokyplus âgé de deux anso chluprasibus
  5. (nástroj) à, avecchodit o berlíchmarcher avec des béquilles
  6. (těsný dotyk, kontakt) à, contre, suropřít se o koho/cos'appuyer contre qqn/qqch
  7. (způsob, okolnosti děje)běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

Částice

Vyskytuje se v

dílo: louage d'ouvragesmlouva o dílo

duše: charge d'âmepéče o duši

hloupost: parler de choses et d'autrespovídat si o hloupostech

chodit: marcher avec des béquilles, béquillerchodit o berlích

jednat se: Il s'agit de faire qqch.Jedná se o to, aby.

jiný: parler d'autre chosemluvit o něčem jiném

klábosit: papoterklábosit o ničem

kolečko: Il a une case en moins.Má o kolečko míň.

krk: perdre la viepřijít o krk

legenda: Légende de Sainte-CatherineLegenda o svaté Kateřině

loket: s'accouder sur la tableopřít se lokty o stůl

milost: recours /pourvoi en grâcežádost o milost

možný: parler de choses et d'autresmluvit o všem možném

o: appeler au secoursvolat o pomoc

ostatní: faire le restepostarat se o to ostatní

osvědčení: certificat d'aptitudeosvědčení o způsobilosti

dřív: une heure plus tôto hodinu dřív

jít: De quoi s'agit-il ?O co jde?

kdo: De qui parlez-vous ?O kom to mluvíte?

místo: se présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploiucházet se o místo

myslet si: Qu'est-ce que tu en penses ?Co si o tom myslíš?

napřed: La montre avance de cinq minutes.Hodinky jdou o pět minut napřed.

něco: un peu plus tardo něco později

od, ode: Je rentre de chez le médecin.Vracím se o lékaře.

Hromnice: À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.pořek. Na Hromnice o hodinu více.

chlup: Il s'en est fallu d'un poil.Bylo to o chlup.

kůrka: Chaque vin a sa lie.Všude chleba o dvou kůrkách.

my: Quand on parle du loup, on en voit sa queue.My o vlku a vlk za humny.

omlátit: jeter qqch à la tête de qqnomlátit komu co o hlavu

otlouct: jeter qqch à la tête de qqnexpr. otlouci komu co o hlavu

otřískat: jeter qqch à la tête de qqnotřískat komu co o hlavu