Hlavní obsah

možný

Přídavné jméno

  1. (potenciální, uskutečnitelný) possible(docela dobře možný) plausible(uskutečnitelný) faisableHned jak to bude možné.Dès que possible.všechny možné věcitoutes sortes de chosesmluvit o všem možnémparler de choses et d'autres
  2. (případný, eventuální) possible, éventuel/-elle(náhodný) contingent/-ente(potencionální) virtuel/-ellemožný případéventualité f

Vyskytuje se v

možná: Pokud možná ještě dnes.Encore aujourd'hui si (c'est) possible.

fígl: znát všechny možné fíglehovor. avoir plus d'un tour dans son sac

ça: možná, přijde na to, podle tohoça dépend

impossible: dělat všechno možné (a nemožné)faire l'impossible

possible: hned jak to bude možnédès que possible

pouvoir: Je možné, že...Il se peut que...

sorte: všechny možné druhy čehotoutes sortes de qqch

vrai: To není možné!, To snad ne!hovor. C'est pas vrai !

peut-être: (dost) možná, že...peut-être (bien) que...

plus: (co možná) nejdříveau plus tôt

se: Je možné, že...Il se peut que...

ciel: nasadit všechny páky, udělat všechno možnéremuer ciel et terre

corps: (Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.Il faudra me passer sur le corps.

terre: udělat všechno možnéremuer ciel et terre

tintin: Je to nemožné.C'est tintin.

traiter: Nadával mu do všeho možného.Il l'a traité de tous les noms.

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.