Hlavní obsah

ça [sa]

Zájmeno

  1. to, tohle, toto, tam(hle)toPas de ça!To ne!à part çamimo toça dépendmožná, přijde na to, podle toho
  2. on, ona, ono, ten, ta, toC'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?

Vyskytuje se v

suffire: (Tak) už dost!Ça suffit (comme ça) !

mordre: Berou?Ça mord ?

y: A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!Ça y est !

aller: Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?Ça va ?

bouchonner: Na dálnici je zácpa.Ça bouchonne sur l'autoroute.

boumer: Jde to., Klape to.Ça boume.

brancher: Šel bys do kina?Ça te branche d'aller au ciné ?

cailler: V noci bude kosa.Ça va cailler cette nuit.

coller: Jde to.Ça colle.

combien: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?

comme: jakžtakž ani dobře, ani špatněhovor. comme ci comme ça

comment: Jak se máte?Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?

comprendre: To se rozumí. samo sebouCela/Ça se comprend.

coûter: Za to nic nedáš.Ça ne coûte rien.

dépendre: Přijde na to., Záleží na tom.Ça dépend.

égal: Je mi to (úplně) jedno.Ça m'est (bien) égal.

occuper: Nechte to, o všechno se postarám.Laissez ça, je m'occupe de tout.

promettre: To vypadá slibně. často ironickyhovor. Ça promet.

puer: Smrdí to tady!Ça pue ici !

revenir: Už to mám!, Už si na to vzpomínám!, Už si to vybavuji!Ça me revient !

baigner: Není problém.hovor. Ça baigne (dans l'huile).

bas: To je přízemní/slabé.Ça vole bas.

beurre: Jde to jako po másle.hovor. Ça rentre comme dans du beurre.

brûlé: To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.Ça sent le brûlé.

clou: Nestojí to za zlámanou grešli.Ça ne vaut pas un clou.

connaître: Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.hovor. Je ne connais que ça.

contribution: To nebude trvat věčně.hovor. Ça ne durera pas autant que les contributions.

crâne: Zapiš si to za uši!Enfonce-toi ça dans le crâne !

déplacement: To stojí za vidění. i cestuhovor. Ça vaut le déplacement.

droit: Hluboce mě to zasáhlo.Ça me va droit au cœur.

empêcher: Vrásky si z toho nedělá.Ça ne l'empêche pas de dormir.

estomac: Leží mu to v žaludku. i přen.Ça lui est resté sur l'estomac.

étonner: To bych se divil.Ça m'étonnerait.

être: Mám to.Ça y est.

exemple: No toto!, Ale ale!, No ne?hovor. Ça, par exemple !

fondre: To se ztratí v množství.Ça se fond dans la masse.

gorge: Uvízlo mi to v krku.Ça m'est resté dans la gorge.

matricule: Má to blbý. jeho situace se zhoršujehovor. Ça va barder pour son matricule.

mauvais: Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnostÇa sent mauvais.

pet: Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.

portillon: Leze to z něj jako z chlupaté deky.hovor. Ça se bouscule au portillon.

rater: To se dalo čekat!hovor. Ça n'a pas raté !

rime: To nemá hlavu ani patuÇa n'a ni rime ni raison

tripette: To nestojí ani za zlámanou grešli.Ça ne vaut pas tripette.

fičet: Ať to fičí!Et que ça saute !

mastný: To je mastný.Ça douille.

šlapat: Šlape to?Ça gaze ?

bolet: To (mě) bolí.Ça (me) fait mal.

celkem: Kolik to dělá celkem?Ça fait combien en tout?

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

dělat: Kolik to dělá?Ça fait combien?

drsný: To je drsný!C'est trop mortel (ça) !

fuk: Je mi to fuk.Ça m'est égal.

hodit se: Hodí se ti to zítra?Demain, ça te va ?

jak: Jak dlouho to trvalo?Ça a duré combien de temps ?

jakpak: Jakpak se máš?Comment ça va?

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

jít: Jak to jde?Comment ça va ?

kolik: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?, Ça fait combien ?

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

moct: To nemůže být on.Ça ne peut pas être lui.

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

nevadit: To mně nevadí.Ça ne me gêne/dérange pas.

ono: Ono to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

pořádek: To je v pořádku.žádný problém Ça va., to nevadí Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.

před, přede: před hodinouil y a une heure, cela/ça fait une heure

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

silný: To je (trochu) silný kafe!Ça, c'est (un peu) raide !

smysl: Nemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.

stát: Kolik to stojí?Ça fait combien ?

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

v, ve: V čem to vězí?Ça consiste en quoi ?

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

vyvést: To mě vyvedlo z omylu.Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.

zase: A máme to tu zase.Ça y est, ça recommence.

znít: To zní dobře.Ça sonne/paraît bien.

zvednout se: Zvedl se mu z toho žaludek.Ça lui a fait mal au ventre.

čenich: Nejde mu to pod čenich.Ça ne le botte pas.

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

deka: hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Ça se bouscule au portillon.

dovést: iron. To si dovedu představit.Je vois ça d'ici.

kafe: To je silný kafe!hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !

kopec: Jde to s ním z kopce.Ça devient mauvais pour son matricule.

něco: Něco tady nehraje.Ça ne tourne pas rond.

patřit: Patří ti to.Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !

písemně: Dejte mi to všechno písemně.Mettez-moi tout ça par écrit.

představit si: iron. To si dovedu představit.Je vois ça d'ici.

přízemní: To je přízemní.Ça vole bas.

srovnat se: To se srovná. k dobrémuÇa s'arrangera.

ça: To ne!Pas de ça!

studený: Byla to pro něj studená sprcha.Ça a été une douche froide pour lui.

tady: Už je to tady.Ça y est.