Hlavní obsah

ça [sa]

Zájmeno

  1. to, tohle, toto, tam(hle)toPas de ça!To ne!à part çamimo toça dépendmožná, přijde na to, podle toho
  2. on, ona, ono, ten, ta, toC'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?

Vyskytuje se v

suffire: Ça suffit (comme ça) !(Tak) už dost!

mordre: Ça mord ?Berou?

y: Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

aller: Ça va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?

bouchonner: Ça bouchonne sur l'autoroute.Na dálnici je zácpa.

boumer: Ça boume.Jde to., Klape to.

brancher: Ça te branche d'aller au ciné ?Šel bys do kina?

cailler: Ça va cailler cette nuit.V noci bude kosa.

coller: Ça colle.Jde to.

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

combien: Combien ça coûte ?Kolik to stojí?

comme: hovor. comme ci comme çajakžtakž ani dobře, ani špatně

comment: Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?

comprendre: Cela/Ça se comprend.To se rozumí. samo sebou

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

dépendre: Ça dépend.Přijde na to., Záleží na tom.

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

occuper: Laissez ça, je m'occupe de tout.Nechte to, o všechno se postarám.

promettre: hovor. Ça promet.To vypadá slibně. často ironicky

puer: Ça pue ici !Smrdí to tady!

revenir: Ça me revient !Už to mám!, Už si na to vzpomínám!, Už si to vybavuji!

baigner: hovor. Ça baigne (dans l'huile).Není problém.

bas: Ça vole bas.To je přízemní/slabé.

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

brûlé: Ça sent le brûlé.To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.

clou: Ça ne vaut pas un clou.Nestojí to za zlámanou grešli.

connaître: hovor. Je ne connais que ça.Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.

contribution: hovor. Ça ne durera pas autant que les contributions.To nebude trvat věčně.

crâne: Enfonce-toi ça dans le crâne !Zapiš si to za uši!

déplacement: hovor. Ça vaut le déplacement.To stojí za vidění. i cestu

droit: Ça me va droit au cœur.Hluboce mě to zasáhlo.

empêcher: Ça ne l'empêche pas de dormir.Vrásky si z toho nedělá.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

étonner: Ça m'étonnerait.To bych se divil.

être: Ça y est.Mám to.

exemple: hovor. Ça, par exemple !No toto!, Ale ale!, No ne?

fondre: Ça se fond dans la masse.To se ztratí v množství.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

matricule: hovor. Ça va barder pour son matricule.Má to blbý. jeho situace se zhoršuje

mauvais: Ça sent mauvais.Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnost

pet: hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.

portillon: hovor. Ça se bouscule au portillon.Leze to z něj jako z chlupaté deky.

rater: hovor. Ça n'a pas raté !To se dalo čekat!

rime: Ça n'a ni rime ni raisonTo nemá hlavu ani patu

tripette: Ça ne vaut pas tripette.To nestojí ani za zlámanou grešli.

fičet: Ať to fičí!Et que ça saute !

mastný: To je mastný.Ça douille.

šlapat: Šlape to?Ça gaze ?

bolet: To (mě) bolí.Ça (me) fait mal.

celkem: Kolik to dělá celkem?Ça fait combien en tout?

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

dělat: Kolik to dělá?Ça fait combien?

drsný: To je drsný!C'est trop mortel (ça) !

fuk: Je mi to fuk.Ça m'est égal.

hodit se: Hodí se ti to zítra?Demain, ça te va ?

jak: Jak dlouho to trvalo?Ça a duré combien de temps ?

jakpak: Jakpak se máš?Comment ça va?

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

jít: Jak to jde?Comment ça va ?

jít: Jde to.Ça va.

kolik: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?, Ça fait combien ?

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

moct: To nemůže být on.Ça ne peut pas être lui.

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

nevadit: To mně nevadí.Ça ne me gêne/dérange pas.

ono: Ono to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

pořádek: To je v pořádku.žádný problém Ça va., to nevadí Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.

před, přede: před hodinouil y a une heure, cela/ça fait une heure

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

silný: To je (trochu) silný kafe!Ça, c'est (un peu) raide !

smysl: Nemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.

stát: Kolik to stojí?Ça fait combien ?

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

v, ve: V čem to vězí?Ça consiste en quoi ?

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

vyvést: To mě vyvedlo z omylu.Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.

zase: A máme to tu zase.Ça y est, ça recommence.

znít: To zní dobře.Ça sonne/paraît bien.

znít: To zní zajímavě.Ça semble intéressant.

zvednout se: Zvedl se mu z toho žaludek.Ça lui a fait mal au ventre.

čenich: Nejde mu to pod čenich.Ça ne le botte pas.

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

deka: hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Ça se bouscule au portillon.

dovést: iron. To si dovedu představit.Je vois ça d'ici.

kafe: To je silný kafe!hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !

kopec: Jde to s ním z kopce.Ça devient mauvais pour son matricule.

něco: Něco tady nehraje.Ça ne tourne pas rond.

patřit: Patří ti to.Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !

písemně: Dejte mi to všechno písemně.Mettez-moi tout ça par écrit.

představit si: iron. To si dovedu představit.Je vois ça d'ici.