Hlavní obsah

comment [kɔmɑ̃]

Příslovce

  1. jak, kterakComment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?
  2. comment ? prosím? žádost o opakování věty
  3. n'importe comment ledabyle, všelijak
  4. n'importe comment jakkoli
  5. co(že)?, jakže? zvolání

Vyskytuje se v

importer: n'importe commentjakkoli(v)

voici: voici commenttakhle

aller: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

appeler: Comment vous appelez-vous ?Jak se jmenujete?

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Je fais comment pour arriver à la gare ?

francouzsky: Jak se to řekne francouzsky?Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?

jak: Jak se jmenuješ?Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?

jak: Jak se máš?Comment vas-tu ?

jak: Jak se to řekne francouzsky ?On le dit comment en français ?

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jak: Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?

jakpak: Jakpak se máš?Comment ça va?

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

jít: Jak to jde?Comment ça va ?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?

kudy: Kudy se dostanu na nádraží?Je fais comment pour aller à la gare ?

mít se: Jak se máte?Comment allez-vous ?

pak: Pak se člověk nemá zlobit!Comment ne pas se fâcher !

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

že: Že se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

kudy: vědět kudy na tosavoir comment s'y prendre

kudy: vědět kudy na nějsavoir comment le prendre

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre

rada: Víš si rady s...?Tu sais comment t'y prendre avec... ?