Hlavní obsah

comment [kɔmɑ̃]

Příslovce

  1. jak, kterakComment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?Jak se máte?
  2. comment ? prosím? žádost o opakování věty
  3. n'importe comment ledabyle, všelijak
  4. n'importe comment jakkoli
  5. co(že)?, jakže? zvolání

Vyskytuje se v

importer: n'importe commentjakkoli(v)

voici: voici commenttakhle

aller: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

appeler: Comment vous appelez-vous ?Jak se jmenujete?

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

dařit se: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

dostat se: Je fais comment pour arriver à la gare ?Jak se dostanu na nádraží?

francouzsky: Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?Jak se to řekne francouzsky?

jak: Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?Jak se jmenuješ?

jakpak: Comment ça va?Jakpak se máš?

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

jít: Comment ça va ?Jak to jde?

jmenovat se: Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?Jak se jmenujete?

kudy: Je fais comment pour aller à la gare ?Kudy se dostanu na nádraží?

mít se: Comment allez-vous ?Jak se máte?

pak: Comment ne pas se fâcher !Pak se člověk nemá zlobit!

vést se: (Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?Jak se vede?

že: Comment tu peux avoir envie !Že se ti chce!

hnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoci se hnout z místa

pohnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoct se pohnout z místa být v nesnázích

rada: Tu sais comment t'y prendre avec... ?Víš si rady s...?

comment: comment ?prosím? žádost o opakování věty