Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) commentJak se jmenuješ?Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?Jak se máš?Comment vas-tu ?Jak dlouho to trvalo?Ça a duré combien de temps ?Jak se to řekne francouzsky ?On le dit comment en français ?
  2. (řečnická otázka) comment
  3. (přirovnání, omezení, způsob) comme, qui, queJak je třeba.Comme il faut.Jak chceš.Comme tu veux.

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování) commentNevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?
  2. hovor.(až, když) dès que, aussitôt que, quand
  3. hovor.(jestliže) si
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) aussi bien quejak ty, tak játoi aussi bien que moi

Vyskytuje se v

jak: jak - takv poměru slučovacím aussi bien que

tak: jak - taki tant... que..., aussi bien... que...

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

hnízdo: mít účes jak vrabčí hnízdoêtre coiffé en coup de vent

který: jak kterýchacun à sa façon

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

patřit se: Jak se patří.Comme il faut.

přát si: Jak si přejete.À votre guise., Comme vous le désirez.

rampouch: být zmrzlý jak rampouchêtre gelé jusqu'aux os

uhodit: expr. Je to prašť jak uhoď.C'est du kif.

utržený: expr. být jak utržený z řetězusortir de ses gonds

veš: být líný jak vešêtre paresseux comme une couleuvre

vrabčí: mít vlasy jak vrabčí hnízdoêtre coiffé en coup de vent

zvyk: Jak je zvykem.Comme il est d'usage.

buď: buď jak buďquoi qu'il en soit

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Je fais comment pour arriver à la gare ?

francouzsky: Jak se to řekne francouzsky?Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

jít: Jak to jde?Comment ça va ?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?

mít se: Jak se máte?Comment allez-vous ?

na: Na jak dlouho?Pour combien de temps ?

starý: Jak je starý?Quel âge a-t-il ?

trvat: Jak dlouho trvá let?Combien de temps dure le vol ?

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

vysoký: Jak jsi vysoký?Quelle est ta taille ?

bát se: bát se čeho jak čert křížecraindre qqch comme la foudre

blbý: blbej jak trokycon comme la lune

blecha: vrtět se jak blechas'agiter comme une puce

blít: blít jak aminarendre tripes et boyaux

bota: být blbej jak botaêtre bête comme ses pieds

být: buď jak buďquoi qu'il en soit

dlaždič: nadávat jak dlaždičjurer comme un charretier

doga: hovor. být opilý jak dogaêtre soûl comme un cochon

dřevo: spát jak dřevodormir comme une souche

chlév: Je (to) tu jak v chlívě.C'est une vraie écurie (ici).

chudý: chudý jak kostelní myšpauvre comme Job

jedle: (být) vedle jak ta jedleêtre à côté de la plaque

jestřáb: mít oči jak jestřábavoir l'œil américain

kouřit: hovor. kouřit jak fabrikafumer comme un pompier

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Comme on fait son lit on se couche.

líný: být líný jak vešêtre paresseux comme une couleuvre

márnice: Je tu (zima) jak v márnici.Il fait froid ici comme dans une tombe.

necky: blbej jak neckycon comme la lune/un balai

pánbůh: jak ho/ji pánbůh stvořildans le plus simple appareil

poleno: být hluchý jak polenoêtre sourd comme un pot

psinec: zima jak v psincifroid de canard

regiment: Je toho jak pro regiment.Il y en a pour un régiment.

rozumět: Dělej, jak rozumíš.Fais comme tu l'entends.

stát: jak to stojí a ležítout en bloc

stvořit: být jak ho Pán Bůh stvořilêtre nu comme un ver

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si také lehne.Comme on fait son lit on se couche.

aise: podle libosti, jak libo, podle svéhoà son aise

craché: na vlas podobný, podobný jak vejce vejcitout craché

dormir: spát jak dřevodormir comme une souche

gré: jak je vám libode votre gré

guise: Jak je libo., Jak si přejete.À votre guise.

hypothèse: jak se dá předpokládatpar hypothèse

manière: Jak?, Jakým způsobem?De quelle manière ?

possible: hned jak to bude možnédès que possible

prendre: vědět jak na tosavoir s'y prendre

que: jak (moc), kolik čehoque de qqch

quel: tak(ový), jak(ý) jetel quel

selon: podle všeho, jak se zdáselon toute apparence

tout: my všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsmetous autant que nous sommes

aller: Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?Ça va ?

appeler: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?

bien: jakžtakž, jak se dátant bien que mal

comme: jak se říkácomme on dit

comment: Jak se máte?Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?

dicter: nařizovat komu, jak se má chovatdicter à qqn la conduite qu'il doit tenir

moyen: Jakým způsobem?, Jak?Par quel moyen ?

notre: Jak se má náš nemocný?Comment va notre malade ?

ordinaire: jak má ve zvykuà son ordinaire

passer: Jak ten čas letí!Comme le temps passe !

regarder: dívat se, jak pršíregarder la pluie tomber

ressembler: Podívej se, jak vypadáš!hovor. Regarde à quoi tu ressembles !

tire-larigot (à): pít jak duhaboire à tire-larigot

an: jak šla léta, rok co rokbon an, mal an

aussitôt: a je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělaloaussitôt dit, aussitôt fait

bec: zůstat na suchu, nevědět, jak dálse retrouver le bec dans l'eau

bête: To je jasné jak facka.C'est tout bête.

bourricot: To je prašť jak uhoď.C'est kif-kif bourricot.

coing: žlutý jak citronhovor. jaune comme un coing

con: blbej jak trokycon comme la lune

courant: psát plynně/bez přemýšlení/jak jdou myšlenkyécrire au courant de la plume

être: Jak jste daleko ve vašich bádáních?Où en êtes-vous dans vos recherches ?

facile: lehký jak fackafacile comme bonjour

fil: hubený jak luntmince comme un fil

hareng: (namačkaní) jak sardinkyserrés comme des harengs

loup: být známý jak falešný penízêtre connu comme le loup blanc

maison: velký jak vratagros comme une maison

nom: Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.

paresseux: být líný jak vešêtre paresseux comme une couleuvre

troué: být děravý jak řešetoêtre troué comme une écumoire

valise: blbej jak trokycon comme une valise (sans poignée)