Hlavní obsah

regarder [ʀ(ə)gaʀde]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch (po)dívat se na hodinky ap., pohlédnout, (po)hledět na koho/coregarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očíregarder du coin de l'œil(po)dívat se pokradmu
  2. qqn/qqch faire qqch (po)dívat se jak kdo/co dělá coregarder la pluie tomberdívat se, jak prší
  3. přen.qqch hledět si čeho
  4. qqn týkat se kohoMêlez-vous de ce qui vous regarde.Starejte se o své.
  5. vers qqch být obrácen k čemu o domu ap.
  6. à qqch přihlédnout k čemu, hledět, dá(va)t pozor na coregarder à la dépensepočítat každou korunuy regarder à deux foispořádně si to rozvážit

Vyskytuje se v

complaisance: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

espace: regarder dans l'espacedívat se do prázdna

près: regarder de prèsdívat se z blízka

arrière: regarder en arrièredívat se dozadu, ohlížet se nazpět

autour: regarder autour de soirozhlížet se kolem sebe

ce: Regarde ce qu'il fait.Dívej, co dělá.

le, la: Regardez-les.Podívejte se na ně.

lui: Il a regardé autour de lui.Rozhlédl se kolem sebe.

ressembler: hovor. Regarde à quoi tu ressembles !Podívej se, jak vypadáš!

biais: regarder de biaisdívat se úkosem

blanc: regarder qqn dans le blanc des yeuxdívat se komu zpříma do očí

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

loupe: regarder qqch à la loupevzít si na co lupu, podrobně si prohlížet co

nombril: hovor. se regarder le nombrilkoukat jen na sebe

souffler: regarder d'où/de quel côté souffle le ventsledovat, odkud vítr fouká

dobře: dobře si to rozmyslety regarder à deux fois

po: pozorovat koho/co po očkuregarder qqn/qqch à la dérobée

pohledět: pohledět na sebese regarder

prázdno: hledět do prázdnaregarder dans le vide

vyvalit: vyvalit bulvyregarder bouche bée

zalíbení: dívat se na sebe se zalíbenímse regarder avec complaisance

dívat se: dívat se (na sebe) do zrcadlase regarder dans un miroir

dívat se: dívat se na televiziregarder la télé

na: Dívá se na ni.Il la regarde.

okno: dívat se z oknaregarder par la fenêtre

televize: dívat se na televiziregarder la télévision

ten, ta, to: Co je ti do toho?Mêle-toi de ce qui te regarde !

hasit: Nehas, co tě nepálí.Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.

hledět: Hleď si svého.Mêle-toi de ce qui te regarde.

koukat: koukat na koho skrz prstyregarder qqn de travers

pata: prohlížet si koho od hlavy až k patěregarder qqn des pieds à la tête

pohlížet: pohlížet na koho skrz prstyregarder qqn de travers

přímo: (po)dívat se komu přímo do očíregarder qqn bien en face

shora: podívat se na koho shoraregarder qqn de haut

skrz: dívat se na koho skrz prstyregarder qqn de travers

výška: přen. dívat se z výšky na koho/coregarder qqn/qqch de haut en bas

vzhlížet: vzhlížet s úctou ke komuregarder qqn avec considération