Hlavní obsah

intéresser [ε̃teʀese]

Vyskytuje se v

okruh: úzký okruh zájemcůcercle restreint de personnes intéressées

zájem: mít zájem o koho/coêtre intéressé par qqn/qqch, porter/témoigner de l'intérêt pour/à qqn/qqch

zajímat: To mě nezajímá.Cela ne m'intéresse pas.

zajímat: Vaše nabídka mě zajímá.Votre offre m'intéresse.

zajímat: Zajímá ho vážná hudba.Il s'intéresse à la musique classique.

znít: To zní zajímavě.Ça semble intéressant.

přijít: přijít do jiného stavutomber enceinte, se trouver dans un état intéressant