Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) venir, arriverpřijít se zpožděnímarriver en retardpřijít včasarriver à l'heurepřijít pro koho/covenir chercher qqn/qqch
 2. (být doručen ap.) venir
 3. (objevit něco) na co découvrir, trouver qqch
 4. (do funkce ap.) entrer en fonction
 5. (vrátit se) revenir, rentrerpřijít z práce domůrentrer du travail chez soi
 6. (nabýt, získat) arriver, gagnerpřijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi
 7. (pozbýt) o co perdre qqchpřijít o rozumperdre la raison
 8. (do nějaké situace) se trouver
 9. (obrátit se) ke komu s'adresser à qqn
 10. (někoho postihnout) attaquer
 11. (zachvátit) na koho prendre, gagner qqn
 12. (stát peníze) coûter

Vyskytuje se v

důvěra: přijít o čí důvěruperdre la confiance de qqn

krk: přijít o krkperdre la vie

na: přijít na světvenir au monde

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

poslední: přijít na poslední chvíliarriver au dernier moment

pozdě: přijít pozděêtre en retard

prázdný: přijít s prázdnýma rukamaarriver les mains vides

správný: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéen avoir pour son argent

včas: přijít včasarriver à l'heure

vhod: přijít vhod komuconvenir à qqn, tomber à point

aby: Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.

aniž: Přišel, aniž se ohlásil.Il est venu sans annoncer son arrivée.

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

: Přijde až zítra.Il n'arrive que demain.

hned: Přijdu hned.J'arrive tout de suite.

jindy: Přijdu jindy.Je repasse une autre fois.

mezi: Přijď mezi nás.Viens parmi nous.

mně: Přijď ke mně.Viens chez moi.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

zkrátka: přijít zkrátka utrpět škoduêtre lésé

zpoždění: přijít se zpožděnímarriver en retard

bláto: přijít z bláta do loužechanger son cheval borgne pour un cheval aveugle

draze: To ti přijde draho.Tu me le payeras.

hotové: Rád přijde k hotovému.Il aime la besogne (toute) faite.

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

k, ke, ku: přijít k úrazuêtre accidenté

kloub: přen. přijít čemu na kloubdécouvrir le pot aux roses

křížek: expr. přijít s křížkem po funusearriver comme les carabiniers

mysl: přijít komu na myslvenir à l'esprit de qqn

okap: přijít z deště pod okapchanger un cheval borgne contre un aveugle

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Après nous le déluge.

schůzka: nepřijít na schůzkuposer un lapin

sobě: přijít k soběrevenir à soi

trocha, troška: přijít se svou troškou do mlýnaplacer un mot

zmar: přijít na zmaraller à vau-l'eau

ça: možná, přijde na to, podle tohoça dépend

esprit: přijít k soběreprendre ses esprits

pas: přijít těsně po komarriver sur les pas de qqn

perdre: přijít o koho důvěruperdre la confiance de qqn

poser: nepřijít na schůzku s kým, napálit kohoposer un lapin à qqn

raison: přijít (znovu) k rozumurevenir à la raison

rescousse: přijít komu na pomocarriver à la rescousse de qqn

retard: přijít se zpožděnímarriver en retard

soi: přijít k sobě, vzpamatovat serevenir à soi

trouver: jít/přijít ke komu na návštěvu ap.aller/venir trouver qqn

voir: přijít ke komuvenir voir qqn

accepter: Uvolil se, že přijde.Il a accepté de venir.

afin de: Pospíchám, abych přišel včas.Je me hâte afin d'arriver à l'heure.

arriver: přijít domůarriver chez soi

attendre: než přijde poštaen attendant l'arrivée du courrier

connaissance: přijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomíreprendre connaissance

craindre: Bojím se, že přijde.Je crains qu'il (ne) vienne.

croire: Nemyslím, že přijde.Je ne crois pas qu'il viendra.

dépendre: Přijde na to., Záleží na tom.Ça dépend.

être: Přijdete?Est-ce que vous venez ?

: v případě, že by přišel, v případě, kdyby přišelau cas où il viendrait

ramasser: Kde k němu přišel?Où l'a-t-il ramassé ?

reprendre: přijít k sobě, nabýt vědomíreprendre connaissance

borgne: přijít z bláta do loužechanger son cheval borgne pour un cheval aveugle

carême: přijít jako na zavolanouarriver comme mars en carême

emporter: To vám přijde draho., To si odskáčete.Vous ne l'emporterez pas au paradis.

loup: přijít o věnec nebýt už pannouavoir vu le loup

oiseau: nemoci komu přijít na jménodonner à qqn des noms d'oiseaux

part: přijít si na své podílet se na ziskuavoir sa part de gâteau

pot: přijít věci na kloub, odhalit tajemstvídécouvrir le pot aux roses

pour: přijít si na své, dobře koupit, nepřijít zkrátkaen avoir pour son argent

tomber: přijít vnivečtomber à rien

vau-l'eau (à): přijít na zmar(s'en) aller à vau-l'eau

venir: přijít na svět, narodit sevenir au monde

přijít: přijít pro koho/covenir chercher qqn/qqch