Hlavní obsah

krk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část těla) cou m(hrdlo) gorge f, gosier mBolí mě v krku.J'ai mal à la gorge.bolení v krkumal m à la gorgeskočit komu kolem krkusauter au cou de qqn
  2. hovor.(život) vie f, tête fpřijít o krkperdre la vie
  3. (strunného hudebního nástroje) manche m

Vyskytuje se v

bolení: mal à la gorgebolení v krku

bolet: J'ai mal à la gorge.Bolí mě v krku.

škrábat: J'ai mal à la gorge.Škrábe mě v krku.

chytit: prendre qqn à la gorgechytit koho pod krkem

knedlík: avoir une boule dans la gorgemít v krku knedlík

mít: avoir qqn/qqch sur les bras, se retrouver avec qqn/qqch sur les brasmít koho/co na krku

nůž: mettre le couteau sous la gorge de qqnnasadit komu nůž na krk

po: en avoir marre de qqn/qqchexpr. mít koho/čeho až po krk

pověsit: mettre qqn/qqch sur les bras de qqnpověsit komu koho/co na krk

pověsit se: se pendre au cou de qqnpověsit se komu na krk

přivázat: se mettre qqn/qqch sur le dospřivázat si koho/co na krk

vsadit: J'en mettrais ma tête à couper !Vsadil bych na to krk!

zakroutit: tordre le cou, hovor. serrer le kiki à qqnzakroutit komu krkem/krk

zůstat: rester sur les bras de qqnzůstat komu na krku

girafe: cou de girafežirafí krk

gorge: prendre qqn à la gorgechytit koho pod krkem

jusque: en avoir jusque-là de qqchpřejíst se, mít čeho až po krk

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

rein: mettre à qqn l'épée dans les reinsnasadit komu nůž na krk

ras-le-bol: en avoir ras-le-bolmít toho dost/plné zuby/po krk

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

boule: hovor. avoir une boule dans la gorgemít knedlík v krku

cou: tordre le couzakroutit krkem

gosier: hovor. avoir le gosier secmít vyschlo v krku žízeň

indigestion: avoir une indigestion de qqchmít čeho až po krk

menton: en avoir jusqu'au mentonmít toho až po krk

merde: être dans la merde jusqu'au coubýt po krk ve sračkách

pendre: hovor. se pendre au cou de qqnpověsit se komu na krk

pied: mettre qqn au pied du murpřitlačit koho ke zdi, nasadit komu nůž na krk

tête: hovor. J'en donnerais ma tête à couper.Dal bych za to krk.

tordre: tordre le cou à qqnzakroutit krkem komu

krk: mal à la gorgebolení v krku