Hlavní obsah

tête [tεt]

Podstatné jméno ženské

  1. hlavafromage de tête, BeF tête presséetlačenkacrier à tue-têtekřičet z plných plicfaire têteodolávat, čelit, vzdorovatfemme de tête= schopná a energická ženahovor. C'est une tête.To je (ale) hlava. o vzdělané osoběde têtez hlavy, zpamětiavoir la tête videmít prázdnou hlavucoup m de têtezbrklost, unáhlenost, ukvapenost
  2. mysl.paroží
  3. sport.hlavička
  4. tête de mortumrlčí hlava, lebkasphinx m tête-de-mortlišaj smrtihlav
  5. vrchol(ek), vršek, hlava stromu ap.
  6. hlava magnetofonu, snímací ap., hlavička, hlavice
  7. přední část, čelo, hlavatête de lignevýchozí stanice
  8. vedení, čelo, hlavaFaites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.être à la tête de sa classebýt nejlepší ve třídě

Vyskytuje se v

creuser: hloubat, lámat si hlavuse creuser (la tête)

hocher: potřás(a)t/(za)vrtět/(po)kývat hlavou na znak souhlasu i nesouhlasuhocher la tête

linotte: třeštidlo, ztřeštěnectête de linotte

martel: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

monter: poštvat, (vy)hecovat koho proti komumonter la tête à qqn contre qqn

alouette: španělský ptáček masový závitekgastr. alouette sans tête

chasseur: lovec lebekchasseur de têtes

fort: tvrdohlavecforte tête

fromage: tlačenka, vepřová huspeninafromage de tête

hochement: potřásání/pokyvování/kývání/vrtění hlavouhochement de tête

jeter: blýsknout se čím před kým, předhazovat co komujeter qqch à la tête de qqn

moineau: ořech uhlítête de moineau

mort: umrlčí lebkatête de mort

par: jít hlavoupasser par la tête

perdre: ztratit hlavu, zbláznit seperdre la tête

pont: předmostítête de pont

pou: dětská vešpou de la tête

queue: bez hlavy a patysans queue ni tête

sommet: temeno hlavysommet de la tête

tête: tlačenkafromage de tête, BeF tête pressée

tête-à-tête: mezi čtyřma očimaen tête-à-tête

léger: nemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavuavoir la tête légère

tue-tête (à): křičet z plných pliccrier à tue-tête

air: větroplach, lehkomyslníktête en l'air

billot: Dám na to krk.J'en mettrais ma tête sur le billot.

brûlé: horká hlavatête brûlée, cerveau brûlé

claque: ksicht na fackyhovor. tête à claques

dur: být natvrdlý, být tvrdohlavýavoir la tête dure

farcir: cpát dítěti do hlavy vědomostifarcir la tête d'un enfant de connaissances

fourrer: vtloukat komu co do hlavyfourrer qqch dans la tête de qqn

froid: zachovat chladnou hlavugarder la tête froide

lavage: vynadání, kartáč vyhubovánílavage de tête

laver: vyhubovat komu, mýt komu hlavulaver la tête à qqn

mur: chtít prorazit hlavou zeďse cogner/se taper la tête contre les murs

ni: Nemá to hlavu ani patu.C'est sans queue ni tête.

pied: od hlavy k patědes pieds à la tête

pipe: na osobu, na hlavuhovor. par tête de pipe

pois: mít v hlavě slámuhovor. avoir un pois chiche dans la tête

prix: vypsat cenu na čí hlavumettre à prix la tête de qqn

sortir: vypadnout z koho hlavysortir de la tête de qqn

vaisselle: házet po sobě talíře hádat ses'envoyer la vaisselle à la tête

bolest: bolest hlavymal de tête

čelo: být v čele čehoêtre à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqch

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

hlava: (souhlasné) přikývnutí hlavousigne affirmatif de la tête

k, ke, ku: od hlavy k patědes pieds à la tête, de la tête aux pieds

lebka: umrlčí lebkatête de mort

nad, nade: mít čeho až nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

navrch: oči navrch hlavyles yeux hors de la tête

paličák: Je to paličák.C'est une tête de cochon/lard/mule/pioche.

panák: fackovací panáktête de Turc

pata: od hlavy k patědes pieds à la tête

plést: plést komu hlavutourner la tête à qqn

pokynutí: pokynutí hlavysigne de tête

pokyvovat: pokyvovat hlavou'hocher la tête

skupinka: vedoucí skupinka při závoděpeloton de tête

souhlas: kývnout na souhlasapprouver de la tête

spráskaný: odejít jako spráskaný pess'en aller la tête basse

svůj, svá, své, svoje: dělat všecko po svémfaire tout à sa tête

šipka: skočit šipku do vodypiquer une tête dans l'eau

španělský: gastr. španělský ptáčekalouette sans tête

špice: být na špiciêtre en tête

těžký: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

utlouct se: Mohl bych se po tom utlouct.J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.

vedoucí: vedoucí skupinka při závoděpeloton de tête

vypadnout: přen. vypadnout z pamětisortir de la tête

kývat: kývat hlavouhocher la tête

na: tisíc eur na osobumille euros par tête/personne

točit se: Točí se mi hlava.J'ai la tête qui tourne.

zakroutit: zakroutit pochybovačně hlavousecouer la tête en signe de doute

zavrtět: zavrtět hlavouna znak souhlasu i nesouhlasu hocher la tête

bouchat: bouchat hlavou do zdi zoufalstvím, nerozhodnostíse taper la tête contre le mur

dělat: dělat si z koho bláznyse payer la tête de qqn

horký: mít horkou hlavuavoir la tête chaude

chladný: zachovat chladnou hlavugarder la tête froide

klidný: s klidnou hlavouà tête reposée

kulka: vpálit si kulku do hlavyse tirer une balle dans la tête

lámat: lámat si hlavuse creuser la tête

meč: Visí nad ním Damoklův meč.L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête.

namlátit: expr. namlátit komu co do hlavyenfoncer qqch à qqn dans la tête, fourrer qqch dans la tête de qqn

napadat: expr. Co tě napadá!Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !

oko: mezi čtyřma očimatête à tête

omlátit: omlátit komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otlouct: expr. otlouci komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otřískat: otřískat komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

pilina: mít v hlavě pilinyn'avoir rien dans la tête

poplést: poplést komu hlavufaire tourner la tête de qqn, entêter qqn

pozvednout: pozdvihnout hlavurelever la tête

prohlédnout: prohlédnout (si) koho od hlavy po patyexaminer qqn de la tête aux pieds

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš.Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.

pštros: Strká hlavu do písku jako pštros.Il fait l'autruche., Il cache la tête comme une autruche.

rozmluva: rozmluva mezi čtyřma očimatête-à-tête

ryba: Ryba páchne od hlavy.C'est par la tête que le poisson pourrit.

skopový: hanl. hlava skopovátête de lard

sláma: mít v hlavě slámuavoir un pois chiche dans la tête

stoupat: Víno mu stoupá do hlavy.Le vin lui monte à la tête.

svěšený: jít se svěšenou hlavoumarcher la tête basse

tvář: ocitnout se tváří tvář komuse trouver tête à tête avec qqn

vsadit: Vsadil bych na to krk!J'en mettrais ma tête à couper !

vyhnat: vyhnat komu co z hlavychasser qqch de la tête de qqn

vzít: Mohu na to vzít jed!J'en mettrais ma tête à couper !

zatočit se: Zatočila se mu hlava.La tête lui a tourné.

zmást: zmást komu hlavufaire perdre la tête à qqn

ztratit: ztratit hlavuperdre la tête

zvednout: zvednout hlavudresser la tête