Hlavní obsah

mur [myʀ]

Vyskytuje se v

mur: murs(městské) hradby

application: application d'un enduit sur un murnanesení nátěru na zeď

dresser: dresser une échelle contre un murpřistavit žebřík ke zdi

mûr: être mûr pour qqchbýt zralý pro co, dozrát k čemu

appuyer: appuyer une échelle contre un muropřít žebřík o stěnu

barbouiller: barbouiller un mur de graffitispočmárat zeď graffiti

bomber: bomber des slogans sur des mursstříkat slogany po zdech

circonscrire: circonscrire par des mursobehnat zdmi

entrer: entrer dans l'âge mûrdosáhnout zralého věku

passer: passer un murpřelézt zeď

refend: mur de refenddělicí stěna, příčel

pied: mettre qqn au pied du murpřitlačit koho ke zdi, nasadit komu nůž na krk

hrubý: murs à l'état brutstav. hrubé zdivo

lezecký: mur d'escaladelezecká stěna

nářek: mur des Lamentationszeď nářků

příčný: mur transversalstav. příčná zeď

stavět: faire le mursport. stavět zeď

stěna: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

zeď: mur porteur/extérieurnosná/obvodová zeď

bouchat: se taper la tête contre le murbouchat hlavou do zdi zoufalstvím, nerozhodností

prorazit: Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.Hlavou zeď neprorazíš.

přimáčknout: mettre qqn au pied du murpřimáčknout koho ke zdi

přitlačit: mettre qqn au pied du murpřitlačit koho ke zdi

tlačit: mettre qqn le dos au mur/au pied du murpřen. tlačit koho ke zdi

vyrůst: Un mur s'est dressé entre eux.přen. Vyrostla mezi nimi zeď.