Hlavní obsah

vedoucí

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • chef m, directeur m(odpovědný) responsable m(správce) gérant mvedoucí katedrychef m de département, directeur m de l'UFRvedoucí na letním tábořemoniteur m de colonie de vacancesvedoucí produkce filmudirecteur m de production
  • chef m, directrice f(odpovědná) responsable f

Vyskytuje se v

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes

činitel: vedoucí činiteldirigeant

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

katedra: vedoucí katedrychef /directeur de département, directeur de l'UFR

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

produkce: vedoucí produkce filmudirecteur de production

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

skupinka: vedoucí skupinka při závoděpeloton de tête

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

účetnictví: vést účetnictvítenir une comptabilité

vedoucí: vedoucí katedrychef de département, directeur de l'UFR

vést: Okno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique

comptabilité: vést účetnictvítenir une comptabilité

marcher: vést, řídit co továrnu, domácnost ap.faire marcher qqch

platitude: vést jalové řečidébiter des platitudes

aboutir: K ničemu to nevede.Cela n'aboutit à rien.

accès: vést k čemu, kamdonner accès à qqch

aller: cesta vedoucí k zámkula route qui va au château

communiquer: Dveře vedou do zahrady.La porte communique avec le jardin.

conduire: vést čí krokyconduire les pas de qqn

bourse: vést pokladnu, spravovat financetenir les cordons de la bourse

doux: klidně si žít, vést poklidný životmener une vie douce

Rome: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.