Hlavní obsah

vedoucí

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • chef m, directeur m(odpovědný) responsable m(správce) gérant mvedoucí katedrychef m de département, directeur m de l'UFRvedoucí na letním tábořemoniteur m de colonie de vacancesvedoucí produkce filmudirecteur m de production

Vyskytuje se v

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes

činitel: vedoucí činiteldirigeant

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

katedra: vedoucí katedrychef /directeur de département, directeur de l'UFR

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

produkce: vedoucí produkce filmudirecteur de production

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

skupinka: vedoucí skupinka při závoděpeloton de tête

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

účetnictví: vést účetnictvítenir une comptabilité

vést: Okno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

vést: Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?

vést: vést jednánímener les négociations

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique

vést: Nevede to k ničemu.Cela ne mène à rien.

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.

comptabilité: tenir une comptabilitévést účetnictví

marcher: faire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.

platitude: débiter des platitudesvést jalové řeči

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

accès: donner accès à qqchvést k čemu, kam

aller: la route qui va au châteaucesta vedoucí k zámku

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

conduire: conduire les pas de qqnvést čí kroky

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

doux: mener une vie douceklidně si žít, vést poklidný život

Rome: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.