Hlavní obsah

marcher [maʀʃe]

Intranzitivní sloveso

  1. jít, chodit, kráčetmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách
  2. přen.vers/à qqch jít, směřovat, ubírat se k čemu
  3. sur qqn/qqch pochodovat, táhnout na koho/co o vojsku, i přen.
  4. přen., hovor.být pro
  5. hovor.sežrat to, (z)baštit to, nalítnout
  6. je(zdi)t
  7. běžet, být v chodu, fungovatfaire marcher une machineuvést stroj do chodufaire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.
  8. přen.jít, dařit se, klapat
  9. šlápnout, pošlap(áv)atDéfense de marcher sur les pelouses !Nešlapte po trávnících!

Vyskytuje se v

marche: en marchev provozu, v chodu, zapnutý

marché: bon marchévýhodná koupě

marché: marché noirčerný trh

marché: Marché communSpolečný trh EHS

marché: par-dessus le marchénadto, navíc, ještě k tomu

marché: à bon marchélevně, lacino

marché: bon marchélevný, laciný

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

arrière: faire marche (en) arrièrecouvnout před něčím

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

bon: à bon marchélevný

captif: marché captifmonopolní trh

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

façon: façon de marcherzpůsob chůze

gris: marché grisšedý trh

histoire: marche de l'histoireběh dějin

liquide: marché liquideplynulý trh

marche: marche à suivrepostup

marche: hud. chanson de marchepochodová píseň

marche: marche arrièrezpětný chod, zpátečka

marche: en état de marcheprovozuschopný, pojízdný

marche: se mettre en marcherozběhnout se, rozjet se

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

marche: marche palièrevrchní stupeň, výstup

marché: marché aux pucesbleší trh

mettre: se mettre en marcherozjet se

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

puce: marché aux puces, les pucesbleší trh, hovor. blešák

rampant: marche rampanteplížení vojáků

remettre: remettre en marcheznovu spustit

spot: marché spotpromptní obchod

avant: marcher (en) avantkráčet v čele

lourdement: marcher lourdementtěžkopádně chodit

meilleur: meilleur marchélevnější, lacinější

canard: marcher comme un canardkolébat se jako kachna

droit: marcher droitsekat dobrotu, držet hubu a krok

file: marcher à la filejít v řadě za sebou

marche: faire marche arrière(vy)couvat z nepříjemné situace ap.

talon: marcher/être sur les talons de qqnjít/být komu v patách

tortue: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléct se jako hlemýžď

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

train: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akce

akciový: akciový trhmarché des actions

bleší: bleší trhmarché aux puces

burza: černá burzamarché noir

burzovní: burzovní trh/indexmarché /indice boursier

dobrota: sekat dobrotumarcher droit

ekonomika: tržní ekonomikaéconomie de marché

huba: držet hubu a krokmarcher droit

chodit: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles, béquiller

chodit: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

chodit: chodit rychlemarcher bon train

chování: ekon. chování trhutenue du marché

jednotný: ekon. jednotný trhmarché unique

kapitálový: ekon. kapitálový trhmarché des capitaux

neviditelný: ekon. neviditelná ruka trhumain invisible du marché

obchod: uzavřít/udělat obchodconclure/faire un marché

opětný: opětné uvedení do chodu o stroji ap.remise en marche

ovládnout: ekon. ovládnout trhdominer un marché

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pochod: Pochodem v chod!En avant, marche !

pomalu: jít pomalumarcher d'un pas lent

pozor: Pozor, schod!Attention à la marche !

pracovní: pracovní trhmarché du travail

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

průzkum: průzkum trhuétude de marché

převládat: převládat na trhudominer un marché

segment: tržní segmentsegment de marché

schod: Pozor schod!Attention à la marche !

společný: Společný trh Evropských společenstvíMarché commun

šlápnout: šlápnout komu na nohumarcher sur le pied de qqn

špička: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

trh: ovládnout trh, převládat na trhudominer un marché

trh: bleší trhmarché aux puces

vítr: jít proti větrumarcher contre le vent

výroční: výroční trhmarché

zástup: jít v zástupumarcher à la file

laciný: lacinější(à) meilleur marché

nahodit: nahodit motormettre un moteur en marche

o: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

obligace: trh s obligacemimarché des obligations

outdoorový: outdoorové botychaussures de marche

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

tržní: tržní cenaprix de marché

uvést: uvést co do provozu/chodumettre qqch en marche

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

hlemýžď: vléci se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

chodit: chodit komu do zelímarcher sur les plate(-)bandes de qqn