Hlavní obsah

marcher [maʀʃe]

Intranzitivní sloveso

  1. jít, chodit, kráčetmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách
  2. přen.vers/à qqch jít, směřovat, ubírat se k čemu
  3. sur qqn/qqch pochodovat, táhnout na koho/co o vojsku, i přen.
  4. přen., hovor.být pro
  5. hovor.sežrat to, (z)baštit to, nalítnout
  6. je(zdi)t
  7. běžet, být v chodu, fungovatfaire marcher une machineuvést stroj do chodufaire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.
  8. přen.jít, dařit se, klapat
  9. šlápnout, pošlap(áv)atDéfense de marcher sur les pelouses !Nešlapte po trávnících!

Vyskytuje se v

marche: v provozu, v chodu, zapnutýen marche

marché: výhodná koupěbon marché

acheter: koupit co draho/levně/na úvěracheter qqch cher/bon marché/à crédit

arrière: couvnout před něčímfaire marche (en) arrière

automate: chodit jako strojmarcher comme un automate

béquille: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

bon: levnýà bon marché

captif: monopolní trhmarché captif

derrière: jít jeden za druhýmmarcher l'un derrière l'autre

façon: způsob chůzefaçon de marcher

gris: šedý trhmarché gris

histoire: běh dějinmarche de l'histoire

liquide: plynulý trhmarché liquide

marcher: jít/chodit po čtyřech/rukách/špičkáchmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des pieds

mettre: rozjet sese mettre en marche

pas: sledovat koho, fig. kráčet v čích stopáchmarcher sur les pas de qqn

puce: bleší trh, hovor. blešákmarché aux puces, les puces

rampant: plížení vojákůmarche rampante

remettre: znovu spustitremettre en marche

spot: promptní obchodmarché spot

avant: kráčet v čelemarcher (en) avant

lourdement: těžkopádně choditmarcher lourdement

meilleur: levnější, lacinějšímeilleur marché

canard: kolébat se jako kachnamarcher comme un canard

droit: sekat dobrotu, držet hubu a krokmarcher droit

file: jít v řadě za seboumarcher à la file

talon: jít/být komu v patáchmarcher/être sur les talons de qqn

tortue: vléct se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

trace: jít/kráčet stopách/šlépějích kohosuivre/marcher sur les traces de qqn

train: nastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akceprendre le train en marche

akciový: akciový trhmarché des actions

bleší: bleší trhmarché aux puces

burza: černá burzamarché noir

burzovní: burzovní trh/indexmarché /indice boursier

dobrota: sekat dobrotumarcher droit

ekonomika: tržní ekonomikaéconomie de marché

huba: držet hubu a krokmarcher droit

chodit: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles, béquiller

chování: ekon. chování trhutenue du marché

jednotný: ekon. jednotný trhmarché unique

kapitálový: ekon. kapitálový trhmarché des capitaux

neviditelný: ekon. neviditelná ruka trhumain invisible du marché

obchod: uzavřít/udělat obchodconclure/faire un marché

opětný: opětné uvedení do chodu o stroji ap.remise en marche

ovládnout: ekon. ovládnout trhdominer un marché

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pomalu: jít pomalumarcher d'un pas lent

pozor: Pozor, schod!Attention à la marche !

pracovní: pracovní trhmarché du travail

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

průzkum: průzkum trhuétude de marché

převládat: převládat na trhudominer un marché

segment: tržní segmentsegment de marché

schod: Pozor schod!Attention à la marche !

společný: Společný trh Evropských společenstvíMarché commun

šlápnout: šlápnout komu na nohumarcher sur le pied de qqn

špička: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

trh: ovládnout trh, převládat na trhudominer un marché

vítr: jít proti větrumarcher contre le vent

výroční: výroční trhmarché

zástup: jít v zástupumarcher à la file

laciný: lacinější(à) meilleur marché

nahodit: nahodit motormettre un moteur en marche

o: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

obligace: trh s obligacemimarché des obligations

outdoorový: outdoorové botychaussures de marche

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

tržní: tržní cenaprix de marché

uvést: uvést co do provozu/chodumettre qqch en marche

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

hlemýžď: vléci se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

levný: koupit co za levný penízacheter qqch bon marché

lézt: lézt komu do zelímarcher sur les platebandes de qqn

loutka: jít jako loutkamarcher comme un pantin articulé

máslo: Jde to jako po másle.Cela marche comme sur des roulettes.

minout: jít co noha nohu minemarcher pied à pied

nastoupit: nastoupit do rozjetého vlaku o rozběhlé akciprendre le train en marche

po: jít jako po máslemarcher comme sur des roulettes

přilepit se: přilepit se komu na patymarcher toujours sur les talons de qqn

sežrat: Sežral to i s navijákem.Il ne marche pas, il court., Il l'a gobé.

svěšený: jít se svěšenou hlavoumarcher la tête basse

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

vlak: nastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akceprendre le train en marche

vodit: vodit koho na provázkufaire marcher qqn, mener qqn à la baguette

zamořit: zamořit trh cizími výrobkyenvahir le marché de produits étrangers

zelí: lézt komu do zelímarcher sur les plate-bandes de qqn