Hlavní obsah

marcher [maʀʃe]

Intranzitivní sloveso

  1. jít, chodit, kráčetmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách
  2. přen.vers/à qqch jít, směřovat, ubírat se k čemu
  3. sur qqn/qqch pochodovat, táhnout na koho/co o vojsku, i přen.
  4. přen., hovor.být pro
  5. hovor.sežrat to, (z)baštit to, nalítnout
  6. je(zdi)t
  7. běžet, být v chodu, fungovatfaire marcher une machineuvést stroj do chodufaire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.
  8. přen.jít, dařit se, klapat
  9. šlápnout, pošlap(áv)atDéfense de marcher sur les pelouses !Nešlapte po trávnících!

Vyskytuje se v

marche: en marchev provozu, v chodu, zapnutý

marché: bon marchévýhodná koupě

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

arrière: faire marche (en) arrièrecouvnout před něčím

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

bon: à bon marchélevný

captif: marché captifmonopolní trh

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

façon: façon de marcherzpůsob chůze

gris: marché grisšedý trh

histoire: marche de l'histoireběh dějin

liquide: marché liquideplynulý trh

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

mettre: se mettre en marcherozjet se

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

puce: marché aux puces, les pucesbleší trh, hovor. blešák

rampant: marche rampanteplížení vojáků

remettre: remettre en marcheznovu spustit

spot: marché spotpromptní obchod

avant: marcher (en) avantkráčet v čele

lourdement: marcher lourdementtěžkopádně chodit

meilleur: meilleur marchélevnější, lacinější

canard: marcher comme un canardkolébat se jako kachna

droit: marcher droitsekat dobrotu, držet hubu a krok

file: marcher à la filejít v řadě za sebou

talon: marcher/être sur les talons de qqnjít/být komu v patách

tortue: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléct se jako hlemýžď

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

train: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akce