Hlavní obsah

marcher [maʀʃe]

Intranzitivní sloveso

  1. jít, chodit, kráčetmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách
  2. přen.vers/à qqch jít, směřovat, ubírat se k čemu
  3. sur qqn/qqch pochodovat, táhnout na koho/co o vojsku, i přen.
  4. přen., hovor.být pro
  5. hovor.sežrat to, (z)baštit to, nalítnout
  6. je(zdi)t
  7. běžet, být v chodu, fungovatfaire marcher une machineuvést stroj do chodufaire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.
  8. přen.jít, dařit se, klapat
  9. šlápnout, pošlap(áv)atDéfense de marcher sur les pelouses !Nešlapte po trávnících!

Vyskytuje se v

marche: en marchev provozu, v chodu, zapnutý

marché: bon marchévýhodná koupě

marché: marché noirčerný trh

marché: Marché communSpolečný trh EHS

marché: par-dessus le marchénadto, navíc, ještě k tomu

marché: à bon marchélevně, lacino

marché: bon marchélevný, laciný

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

arrière: faire marche (en) arrièrecouvnout před něčím

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

bon: à bon marchélevný

captif: marché captifmonopolní trh

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

façon: façon de marcherzpůsob chůze

gris: marché grisšedý trh

histoire: marche de l'histoireběh dějin

liquide: marché liquideplynulý trh

marche: marche à suivrepostup

marche: hud. chanson de marchepochodová píseň

marche: marche arrièrezpětný chod, zpátečka

marche: en état de marcheprovozuschopný, pojízdný

marche: se mettre en marcherozběhnout se, rozjet se

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

marche: marche palièrevrchní stupeň, výstup

marché: marché aux pucesbleší trh

mettre: se mettre en marcherozjet se

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

puce: marché aux puces, les pucesbleší trh, hovor. blešák

rampant: marche rampanteplížení vojáků

remettre: remettre en marcheznovu spustit

spot: marché spotpromptní obchod

avant: marcher (en) avantkráčet v čele

lourdement: marcher lourdementtěžkopádně chodit

meilleur: meilleur marchélevnější, lacinější

canard: marcher comme un canardkolébat se jako kachna

droit: marcher droitsekat dobrotu, držet hubu a krok

file: marcher à la filejít v řadě za sebou

marche: faire marche arrière(vy)couvat z nepříjemné situace ap.

talon: marcher/être sur les talons de qqnjít/být komu v patách

tortue: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléct se jako hlemýžď

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

train: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akce