Hlavní obsah

remettre [ʀ(ə)mεtʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. dá(va)t zpět, položit zpět, vrátit (na místo)
 2. přen.qqn vzpomenout si na koho, pozn(áv)at koho
 3. uvést do předešlého stavu
 4. znovu si obléci, znovu si vzít kabát ap., znovu si nasadit klobouk ap.
 5. přid(áv)at sůl do jídla ap., doplnit vodu do chladiče ap.
 6. en remettre hovor.přehánět, přepísknout
 7. vyměnit monočlánky ap.remettre une pendule à l'heurenařídit hodinyremettre le compteur à zéronastavit měřič na nuluremettre en marcheznovu spustit
 8. postavit na nohy, uklidnit
 9. odevzd(áv)at domácí úkol ap., před(áv)at, doručit dopis ap.remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukouremettre un cahierodevzdat sešit
 10. BeFvrátit drobné
 11. prominout, odpustit
 12. BeFprodat, postoupit
 13. odložit na později ap., odročit
 14. se remettre vrátit se na původní místo ap.
 15. se remettre à (faire) qqch dá(va)t se znovu, pustit se znovu do čeho, začí(na)t znovu co, s čím
 16. se remettre de zotavit se, sebrat se po nemoci ap., vzpamatov(áv)at se z úleku ap.

Vyskytuje se v

remise: remise en étatuvedení do původní stavu

remise: remise à neufobnovení, restaurování

remise: remise de causeodročení soudního líčení

bénéficier: bénéficier d'une remisedostat slevu

compteur: remettre le compteur à zérovynulovat tachometr

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

enclume: remettre qqch sur l'enclumepřepracovat co myšlenkové dílo

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

zéro: remettre le compteur à zérofig. začít znovu

odročit: odročit vynesení rozsudku/řízeníajourner/remettre un jugement/une cause

opětný: opětné uvedení do chodu o stroji ap.remise en marche

původní: uvedení do původní stavuremise en état

rozsudek: odročit vynesení rozsudkuremettre un jugement

sleva: poskytnout komu slevufaire une remise à qqn

stav: uvedení do původního stavuremise en état

uložit: uložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídécerner/remettre une décoration à qqn

vzpamatovat se: vzpamatovat se z čehose remettre de qqch

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

dohromady: dát se dohromady zotavit se, sebrat sese rétablir, se remettre

mez: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

postavit: postavit koho na nohyremettre qqn sur pieds

sedlo: dostat se zpět do sedlase remettre en selle

zpět: přivést koho zpět na správnou cesturemettre qqn sur la (bonne) voie