Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (k sezení ap.) place f(pro činnost ap.) endroit m, lieu m(hned) na místě, v místě konánísur placevolné/obsazené místoplace f libre/occupéeJe to místo volné?Est-ce que cette place est libre ?místa k sezení/stání v metru ap.places f pl assises/deboutparkovací místoplace f de parking
  2. (osada, obec ap.) localité flázeňské místostation f balnéaire, ville f d'eauxmísto pobytulieu m de séjourmísto určenílieu m de destination
  3. (část, díl) endroit m(v knize, textu) passage mna uvedeném místěà l'endroit cité
  4. (zaměstnání ap.) poste m, emploi mvolné místoposte m vacant/libre/à pourvoirucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploivolná (pracovní) místaoffres f pl d'emploi
  5. (pořadí) place f, rang mdát na první místomettre à la première place

Předložka

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení lieu de destination

odpovědný: odpovědná funkce/odpovědné místoresponsabilité

označení: přesné označení místaindication exacte d'un endroit

poslední: přen. být na posledním místěêtre dans le peloton de queue

posvátný: posvátné místosanctuaire , lieu sacré

pracovní: pracovní místoposte

přechodný: místo přechodného pobytuséjour temporaire, CaF résidence temporaire

smluvený: na smluveném místěà l'endroit convenu

správný: ve správný čas na správném místěen temps et lieu

stání: místa k stání v dopravním prostředkuplaces debout

stavební: stavební místoemplacement

uložit: uložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place

uvolnit: uvolnit komu místofaire place à qqn

volný: volná (pracovní) místaoffres d'emploi

volný: volné místo sedadloplace libre

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

narození: datum/místo narozenídate/lieu de naissance

odjezd: místo odjezdulieu de départ

pobyt: místo pobytulieu de séjour

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

volný: Je toto místo volné? k sezeníEst-ce que cette place est libre ?

zamluvit: zamluvit si dvě místa v restauraciretenir deux couverts au restaurant

zůstat: Zůstaň na místě!Reste sur place !

citlivý: dotknout se koho na citlivém místětoucher qqn en un point vulnérable

citlivý: najít citlivé místo slabou stránkutrouver l'endroit sensible

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre