Hlavní obsah

place [plas]

Vyskytuje se v

placer: se placerumístit se, usadit se, postavit se kam, o lidech

argent: placer son argentinvestovat peníze

concorde: place de la Concordenáměstí Svornosti v Paříži

de: de place en placez místa na místo

mettre: mettre en placeuklidit, uložit, umístit

rétablir: rétablir qqn à sa placedosadit koho na jeho místo

céder: céder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo

changer: changer de place avec qqnvyměnit si s kým místo

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déboucher: La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.

en: rester en placezůstat na místě

reprendre: reprendre sa placesednout si na své místo

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

autel: placer qqn sur un autelpostavit koho na piedestal

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

net: faire place netteuvolnit místo, propustit personál

remettre: remettre qqn à sa placeodkázat koho do příslušných mezí